Hợp đồng thuê cửa hàng

Hợp đồng thuê cửa hàng là loại hợp đồng rất thông dụng hiện nay và cần thiết đối với cả người cho thuê và người thuê. Sau đây, để hiểu rõ hơn, Công ty Luật Rong Ba sẽ trình bày về hợp đồng thuê cửa hàng và những vấn đề liên quan cần lưu ý.

Hợp đồng thuê cửa hàng là gì?

Hợp đồng thuê cửa hàng là văn bản thể hiện quan hệ pháp lý giữa người cho thuê (chủ sở hữu cửa hàng) và người thuê (có nhu cầu thuê cửa hàng) dùng vào các mục đích rõ ràng và được pháp luật cho phép. Hợp đồng thuê cửa hàng cần được thể hiện rõ ràng thông tin các bên liên quan, các điều khoản, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên – làm căn cứ pháp lý xử lý khi có phát sinh, tranh chấp xảy ra trong thời gian thực thi hợp đồng.

Bản chất của bản hợp đồng thuê cửa hàng chính là hợp đồng thuê tài sản. Theo điều 472 của Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng thuê tài sản được quy định như sau: “Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê

Như vậy, khi bạn muốn thuê cửa hàng để kinh doanh thì bạn và người cho thuê cần thỏa thuận với nhau để soạn thảo hợp đồng thuê cửa hàng và ký kết bản hợp đồng để đồng ý với các thỏa thuận đã nêu ra trong bản hợp đồng đó. Như vậy mẫu hợp đồng thuê cửa hàng là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên trong đó bên cho thuê sẽ chuyển quyền sử dụng cửa hàng thuộc quyền quản lý sở hữu của mình cho bên thuê để bên thuê sử dụng trong một thời gian nhất định. Bên thuê có trách nhiệm trả tiền thuê cho biên bản theo giá đã thỏa thuận. 

Hợp đồng thuê cửa hàng gồm những nội dung gì?

Nội dung của hợp đồng thuê cửa hàng bao gồm:

Thông tin cơ bản của người cho thuê và người thuê

Các điều khoản:

Nội dung hợp đồng

Đơn giá và phương thức thanh toán

Phạm vi hoạt động

Trách nhiệm của mỗi bên

Thời hạn hợp đồng

Đặt cọc

Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Các điều khoản khác

Hợp đồng thuê cửa hàng có phải công chứng không?

Theo quy định của Luật nhà ở năm 2015 thì hợp đồng thuê cửa hàng không bắt buộc phải công chứng. Nếu các bên có nhu cầu công chứng hợp đồng thì cần phải tuân thủ các điều kiện về hồ sơ như: Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu cửa hàng, giấy tờ về nhân thân,…

Mẫu hợp đồng thuê cửa hàng

hợp đồng thuê cửa hàng

hợp đồng thuê cửa hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ CỬA HÀNG

Số:…/….

Căn cứ bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ…….;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày….., tháng….., năm….. tại……………………. chúng tôi gồm có: 

BÊN CHO THUÊ: ( Sau đây gọi tắt là bên A)

Ông/ Bà…………………………… Sinh năm:………………………….

CMND: Số:……………………………….. Cấp ngày………………… Tại………………………..

Địa chỉ:……………………….

Điện thoại:…………………………………….

Số tài khoản:………………………….. Tại…………………………………….

BÊN THUÊ: ( Sau đây gọi tắt là bên B)

Ông/ Bà…………………………… Sinh năm:………………………….

CMND: Số:……………………………….. Cấp ngày………………… Tại………………………..

Địa chỉ:……………………….

Điện thoại:…………………………………….

Các bên thỏa thuận ký hợp đồng thuê cửa hàng với những điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý cho Bên B thuê cửa hàng ( mặt bằng):……………………………

Với tổng diện tích là:…………………….

Gồm:……………………( phòng, toilet riêng; điện sử dụng riêng, đồng hồ nước riêng, ban công; các bóng đèn trong phòng,……)

Điều 2: Giá và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý cho bên B thuê cửa hàng và toàn bộ số tài sản đã xác định tại Điều 1 hợp đồng này với giá là……..VNĐ (Bằng chữ: ………..Việt Nam Đồng).

Toàn bộ số tiền đã thỏa thuận ở trên sẽ được bên B thanh toán cho bên A qua ….. đợt, cụ thể từng đợt thanh toán như sau:

Đợt 1: Bên B thanh toán số tiền là ………………VNĐ (Bằng chữ: ………..Việt Nam Đồng) khi thanh toán có biên bản kèm theo. Việc thanh toán được thực hiện theo phương thức ……………( chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng của bên A hoặc thanh toán bằng tiền mặt)

Đợt 2: Bên B thanh toán số tiền là ………………VNĐ (Bằng chữ: ………..Việt Nam Đồng) khi thanh toán có biên bản kèm theo. Việc thanh toán được thực hiện theo phương thức ……………( chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng của bên A hoặc thanh toán bằng tiền mặt)

Số tiền thuê cửa hàng hàng tháng nói trên sẽ không bao gồm các chi phí dịch vụ như: Điện, nước, điện thoại, internet, fax, dọn vệ sinh,…. Các chi phí này sẽ do bên B trực tiếp thanh toán hàng tháng với cơ quan cung cấp dịch vụ cho cửa hàng kể từ sau khi ký hợp đồng này.

Điều 3: Thời hạn thuê cửa hàng:

Thời hạn thuê cửa hàng là:………. (tháng/ năm) được tính từ ngày………đến ngày…….

Trường hợp bên B không đóng tiền thuê thì bên A có quyền lấy lại mặt bằng với điều kiện phải báo trước cho bên B trước 03 tháng.

Trường hợp bên A muốn lấy lại mặt bằng trước thời hạn đã ký kết thì phải bồi thường gấp đôi số tiền đã đặt cọc cho bên B.

Sau khi hết hạn hợp đồng, tùy theo thỏa thuận giữa hai bên có thể gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên:

Quyền và nghĩa vụ của bên A:

Quyền của bên A

Nghĩa vụ của bên A

Quyền và nghĩa vụ của bên B:

Quyền của bên B

Nghĩa vụ của bên B

Điều 5: Điều khoản thỏa thuận chung:

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên B vi phạm các điều khoản ghi trên hợp đồng mà không thống nhất được giữa hai bên 

Các bên cam kết thực hiện đúng những thỏa thuận đã được nêu trong hợp đồng; trong trường hợp có xảy ra tranh chấp thì hai bên sẽ tiến hành thương lượng; nếu không thể thương lượng được thì có thể khởi kiện tại tòa án để giải quyết tranh chấp.

Điều 6: Hiệu lực hợp đồng:

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày:……/………./………..

Hợp đồng này hết hiệu lực kể từ khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình hoặc có thoả thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng hoặc,……

Hợp đồng này được lập thành 06 điều, 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A                                 BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)          (Ký và ghi rõ họ tên) 

Những điều cần lưu ý khi ký hợp đồng thuê cửa hàng:

Thứ nhất, Tiền đặt cọc thuê cửa hàng

Tiền đặt cọc là những khoản tiền bắt buộc trong hợp đồng kinh doanh. Đây chính là thông tin cực kỳ quan trọng và nó cần được thể hiện một cách cụ thể, roc ràng trên hợp đồng. Tùy từng nơi sẽ có mức đặt cọc khác nhau. Có thể bạn sẽ được yêu cầu đặt cọc từ 3 cho đến 6 tháng tiền thuê, thậm chí là 1 năm….. Tiền đặt cọc này sẽ được trả lại khi bạn trả cửa hàng.

Thứ hai, Vấn đề bàn giao tài sản và tình trạng cửa hàng 

Thực tế đây là điều khoản các bên thường không mấy lưu ý đến. Cả người cho thuê cùng với người đi thuê đều nghĩ chỉ cần chụp hình tài sản, tình trạng cửa hàng đầy đủ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên, thực chất thì không phải vậy.

Giả sử khi thuê cửa hàng để kinh doanh dài hạn từ 3 – 5 năm, trong thời gian đó, chắc chắn bạn sẽ bỏ ra khoản tiền nhỏ hoặc lớn để sửa chữa cửa hàng nhưng mức độ sửa cần phải tùy vào thỏa thuận của chủ cửa hàng và người thuê về hiện trạng cửa căn nhà sau khi trả lại như thế nào. Chính vì thế cách tốt nhất là hai bên nên làm thêm một mục đính kèm trong hợp đồng để xác định rõ tài sản, hiện trạng nhà và mong muốn sau khi trả lại cửa hàng của hai bên là gì?

Vấn đề bàn giao tài sản và tình trạng cửa hàng

Thứ ba, Giá thuê và những điều khoản kèm theo

Giá thuê cửa hàng là yếu tố then chốt cần bàn luận kỹ lưỡng. Giá thuê thể hiện trong bản hợp đồng là giá cuối cùng người thuê cần trả hàng tháng cho chủ cửa hàng.

Vì thế, bạn cần xem xét kỹ lưỡng trong bản hợp đồng có ghi giá thuê cụ thể hàng tháng hay không. Và khi tăng giá phải báo trước bao nhiêu tháng để tránh việc lúc thỏa thuận đưa ra một giá và khi vào hợp đồng lại tăng giá thất thường vì nhiều lý do.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên cân nhắc mức giá hiện tại có gồm những chi phí kèm theo như nước, điện hay chưa. Nếu như chưa, khoản tiền đó bạn phải thanh toán như thế nào. Điều này cũng cần ghi đầy đủ trong bản hợp đồng để về sau tránh xảy ra tranh chấp không đáng.

Thứ tư, Thời gian để thuê cửa hàng 

Thời gian thuê cửa hàng thường được tính từ thời điểm bắt đầu cho tới khi kết thúc. Với những chủ doanh nghiệp mới làm ăn họ sẽ thường muốn thuê cửa hàng trong thời gian ngắn để có thể dò phong thủy hay thị trường.

Nhưng một hợp đồng thuê cửa hàng kinh doanh thường sẽ được ký kết trong khoản thời gian ít nhất là 2 năm. Trong 2 năm đó nếu bên nào đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ phải chấp nhận bồi thường cho bên còn lại.

Còn với thời điểm bắt đầu thuê cũng được coi là thời điểm trả tiền thuê cửa hàng hằng tháng. Bạn nên hỏi xem thời gian trả tiền có thể xê dịch trong mấy ngày được không. Nếu như nộp trễ hơn thời gian đã quy định trong hợp đồng có khoản phạt đi kèm nào không

Thứ năm, Những loại thuế khi thuê cửa hàng kinh doanh

Những loại thuế khi thuê cửa hàng kinh doanh

Khi thuê cửa hàng để kinh doanh, những khoản thuế cũng vô cùng quan trọng. Nếu bạn không hiểu rõ chắc chắn sẽ lúng túng trong việc xử lý vấn đề có dính dáng tới thuế. Đồng thời bạn cũng sẽ không biết được khoản thuế mình phải nộp là bao nhiêu. Những khoản thuế này thường gồm:

Thuế môn bài

Thuế môn bài được thu một lần/năm hoặc là khi bạn bắt đầu đăng ký kinh doanh. Quy định của thuế môn bài là:

Doanh của doanh nghiệp từ 100 – 300 triệu đồng/năm sẽ phải đóng 300.000 đồng/năm.

Doanh của doanh nghiệp từ 300 đến 500 triệu đồng/năm sẽ phải đóng 500.000 đồng/năm.

Doanh thu của doanh nghiệp trên 500 triệu đồng/năm sẽ phải đóng 1.000.000 đồng/năm.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Thuế GTGT và thuế TNCN sẽ được tính trên doanh thu gồm cả doanh thu chịu thuế cùng với một số khoản thu khác. Cụ thể gồm: Tiền bồi thường, tiền phạt mà bên cho thuê nhận được dựa theo hợp đồng cho thuê cửa hàng để kinh doanh.

Thứ sáu, Thời gian gia hạn hợp đồng thuê cửa hàng

Đây là vấn đề tự nguyệt của đôi bên. Có thể sau khi kinh doanh được một thời gian bạn thấy mọi việc khá ổn định, có xu hướng phát triển tốt. Bạn muốn tiếp tục tái ký hợp đồng, lúc này có thể thương lượng với chủ nhà.

Thế nhưng bạn cũng nên cẩn thận bởi trong khi tái ký, chỉ nhà có thể sẽ tìm cách để “hét giá” thuê cửa hàng lên. Khi xảy ra bất kỳ chuyện gì bạn cũng cần phải bình tĩnh và tìm cách để giải quyết, xử lý sao cho hợp lý. 

Thứ bảy, Một số quy định phụ

Quy định phụ thực tế là điều khoản viết thêm, phòng khi gặp phải chủ cửa hàng khó tính. Đồng thời nó cũng giúp người thuê cửa hàng dễ dàng, yên tâm làm ăn hơn. Quy định phụ này gồm một số điều sau:

Thời gian hoạt động cửa hàng: Nếu như cửa hàng bạn thuê là nơi chủ nhà ở hãy ghi rõ sẽ mở cửa và kết thúc lúc nào.

Chỗ để xe, lỗi ra vào của chủ nhà: Lối đi này là riêng hay chung. 

Tu sửa mặt bằng: Khi muốn tu sửa, thay đổi mặt bằng theo ý muốn bạn cũng cần phải bàn bạc với chủ nhà trước để nghiên cứu, tìm giải pháp cho phù hợp.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về hợp đồng thuê cửa hàng. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về hợp đồng thuê cửa hàng và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775