Điều kiện thành lập công ty

Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những điều kiện thành lập công ty riêng nhất định nhưng nhìn chung tất cả các loại hình doanh nghiệp để thành lập các cá nhân, tổ chức cần phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

Trong bài viết dưới đây Rong Ba sẽ giới thiệu đến cho quý khách hàng những thông tin quan trọng về điều kiện thành lập công ty.

Hi vọng với những điều kiện mà chúng tôi cung cấp sau đây, sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký thành lập.

Nội dung chính bài viết

Các điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp

Các chủ thể có nhu cầu muốn mở công ty phải thuộc đối tượng được quyền đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật.

Trong đó, tất cả cá nhân, tổ chức đều có quyền thành lập doanh nghiệp trừ các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

Những cơ quan nhà nước hay các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp tiến hành kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

Các cán bộ, công chức hoặc viên chức không đủ điều kiện thành lập công ty theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức hiện hành.

Các Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân hoặc viên chức quốc phòng trong các cơ quan, những đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp hoặc công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ trường hợp được cử làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước.

Những cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện thành lập công ty theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp 2020, trừ trường hợp được cử làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại các doanh nghiệp khác.

Chủ thể đủ điều kiện thành lập công ty là người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hay các tổ chức không có tư cách pháp nhân.

Các cá nhân đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; ngoài ra còn có các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng hay chống tham nhũng.

Những tổ chức là pháp nhân thương mại đang bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Trong các điều kiện thành lập công ty, thì theo quy định của pháp luật điều kiện về ngành nghề kinh doanh là một điều kiện quan trọng, các doanh nghiệp có quyền kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Do đó doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành nghề đã được đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiện nay Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có quy định rất cụ thể về các trường hợp bị cấm kinh doanh, trong đó ngành nghề cấm kinh doanh được hiểu là các ngành nghề có khả năng gây phương hại đến nền quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội, văn hóa…

Có các ngành nghề kinh doanh bị cấm được quy định tại Điều 6 Luật đầu tư 2014 như: Cấm kinh doanh mại dâm; Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người, các hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người…

Điều kiện về vốn pháp định của doanh nghiệp

Vốn pháp định được hiểu là mức vốn tối thiểu phải có để đủ điều kiện thành lập công ty theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập doanh nghiệp, được quy định chỉ với một số ngành nghề cụ thể.

Ví dụ: Với ngân hàng chính sách vốn pháp định là 5000 tỷ.

Các điều kiện về năng lực chuyên môn

Tùy thuộc vào từng loại ngành nghề, pháp luật sẽ có quy định riêng về điều kiện thành lập công ty hành nghề trong lĩnh vực đó. Ví dụ: Các Luật sư muốn hành nghề phải có thẻ luật sư theo quy định, dược sĩ bán thuốc yêu cầu phải có Bằng cử nhân Dược.

Điều kiện về tên doanh nghiệp

Theo điều kiện thành lập công ty, doanh nghiệp không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng ký trên cùng địa bản tỉnh, thành phố, trong đó phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các Điều 37, 38, 39 và 41 của Luật doanh nghiệp 2020.

Điều kiện về trụ sở doanh nghiệp sau khi thành lập

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch chính của doanh nghiệp, phải được đặt ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, số ngách, hẻm, ngõ phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử của doanh nghiệp.

Ngoài ra còn có các điều kiện khác

Các doanh nghiệp khi đăng ký thành lập cần phải có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.

Tiến hành nộp đầy đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Điều kiện để là đại diện theo pháp luật

Điều kiện chung

Từ đủ 18 tuổi trở lên. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự .

Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế trên cổng thông tin điện tử quốc gia và quản lý doanh nghiệp.

Điều kiện riêng

Công ty TNHH 1 thành viên được thành lập bởi chủ sở hữu là một cá nhân

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập bởi tối thiểu là 2 thành viên

Công ty Cổ phần được thành lập bởi tối thiểu 3 cổ đông sáng lập

Doanh nghiệp tư nhân được thành lập bởi một cá nhân

Công ty hợp danh được thành lập bởi ít nhất là 2 thành viên hợp danh

Trách nhiệm người đại diện theo pháp luật

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn thận, tốt nhất để đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp, không sử dụng thông tin, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc mục đích phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm những quy định trên.

Điều kiện về con dấu

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức và số lượng con dấu nhưng cần đảm bảo 2 yếu tố đó là: tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp

Trước khi sử dụng con dấu cần đăng ký và thông báo với cơ quan có thẩm quyền để đăng tải công khai lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Những câu hỏi thường gặp về điều kiện thành lập công ty

Đặt tên doanh nghiệp như thế nào cho hợp lệ nhưng vẫn hay?

Tên doanh nghiệp hợp lệ không vi phạm các quy tắc đặt tê của Luật Doanh Nghiệp theo quy định tại Điều 38, 39, 41, 42 Luật Doanh Nghiệp 2020

Tôi có thể dùng xe hơi của mình để góp vốn thành lập doanh nghiệp được không?

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 thì anh/chị có quyền góp vốn vào công ty bằng chiếc xe do anh/chị đứng tên

Tài sản góp vốn sẽ được định giá như thế nào? Nhà của tôi trong tương lai sẽ tăng giá trị lên rất nhiều, tôi có thể xác định định giá trị đó ngay thời điểm góp vốn không?

Tài sản của bạn được định giá theo đúng giá trị của tài sản tại thời điểm kết thúc định giá (xác định theo giá thị trường).

Nếu có sự định giá cao so với giá trị thực tế tại thời điểm kết thúc định giá thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm/ góp thêm vốn

Vốn tối thiểu là bao nhiêu thì được thành lập doanh nghiệp

Luật Doanh Nghiệp không quy định vốn tối thiểu là bao nhiêu để được thành lập doanh nghiệp, ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành có điều kiện về vốn pháp định

Nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hiện nay việc đăng ký giấy phép thành lập công ty, các doanh nghiệp tiến hành đăng ký thành lập với loại hình mới nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Với thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp là trong 03 ngày làm việc.

Dịch vụ tư vấn điều kiện thành lập công ty của Rong Ba

Rong Ba sẽ làm gì khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ điều kiện thành lập công ty của chúng tôi?

Tư vấn cho khách hàng các điều kiện thành lập công ty về tên công ty, địa điểm hoạt động, ngành nghề kinh doanh.

Tư vấn cho khách hàng danh mục các hồ sơ cần thiết để nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công ty công ty.

điều kiện thành lập công ty

điều kiện thành lập công ty

Kiểm tra các tài liệu, thông tin mà khách hàng cung cấp.

Soạn 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty.

Hỗ trợ quý khách hàng công chứng, chứng thực các giấy tờ, tài liệu cần thiết để nộp hồ sơ.

Liên hệ Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở để nộp hồ sơ.

Đại diện cho khách hàng trả và nhận các loại phí, lệ phí nhà nước (nếu có).

Liên hệ Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở để nhận kết quả đăng ký thành lập công ty công ty.

Theo dõi việc đăng công bố thông tin thành lập công ty công ty trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia.

Làm việc với bên thứ ba để làm con dấu cho công ty.

Mở công ty công ty là việc làm cần thiết trong quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp.

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng mong muốn mô hình kinh doanh được mở rộng thay vì dừng chân một chỗ.

Vậy nên nếu quý khách hàng có đieu kien thanh lap cong ty thì nhất định nên thành lập công ty nhé.

Với phương châm khách cần – Rong Ba có chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng một cách tận tình nhất. 

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trên đây là những điều kiện thành lập công ty, nếu như thiếu một trong các điều kiện thành lập công ty, hoặc không đáp ứng được đủ các điều kiện như trên doanh nghiệp của bạn sẽ không thể đăng ký thành lập doanh nghiệp được và bên cạnh đó còn xảy ra trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật.

Để nắm bắt được một cách cụ thể hơn về các điều kiện thành lập công ty, Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo Hotline chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn những thủ tục đơn giản và hiệu quả nhất. 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775