Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Hiện nay việc thành lập hộ kinh doanh cá thể rất nhiều, phù hợp với các hộ gia đình cùng làm với nhau. Việc thành lập hộ kinh doanh phải tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, trường hợp cá nhân muốn đăng ký nhưng không am hiểu pháp luật có thể sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Vậy dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể gồm những gì? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Rong Ba Group

Quy định về hộ kinh doanh cá thể:

Quy định về hộ kinh doanh cá thể được quy định trong Nghị định 01/2021/NĐ-CP được hiểu là loại hình kinh doanh tồn tại dưới hình thức cá nhân hay hộ gia đình sau khi được cơ quan nhà nước cấp cho giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thực hiện hoạt động kinh doanh.

Trong trường hợp này, hộ kinh doanh có những đặc điểm khác biệt với loại hình công ty hay doanh nghiệp đó là không bắt buộc cần có con dấu, không nhất thiết phải thuê lao động và có trụ sở hay địa điểm cố đinh để làm việc mà có thể tồn tại dưới hình thức lưu động.

Về vấn đề tài sản của hộ kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh bao gồm cá nhân và hộ gia đình không bắt buộc phải chịu trách nhiệm về phần tài sản của hộ kinh doanh cá thể.

Các tài sản này được hình thành thông qua nhiều nguồn như sau: các thành viên trong hộ kinh doanh sẽ thỏa thuận đây là tài sản chung của chủ hộ kinh doanh hoặc các thành viên trong hộ kinh doanh cùng gây dựng lên khối tài sản trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Việc đăng ký ngành nghề kinh doanh cần phải đáp ứng đúng yêu cầu được quy định tại Điều 89 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

“1. Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.”

Nghĩa vụ của hộ kinh doanh cá thể

Không được kinh doanh những ngành, nghề bị cấm kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề bị cấm thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu câu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. ’

Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo; hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập.

Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới.

Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh.

Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

Ai nên đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Rất nhiều cá nhân khi kinh doanh thường băn khoăn nên lựa chọn đăng ký doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể thì phù hợp với mô hình hoạt động của mình, cũng như các ưu, nhược điểm của từng loại hình này. Theo chúng tôi, quý khách nên chọn đăng ký dưới dạng hộ kinh doanh cá thể khi:

Cá nhân/hộ gia đình kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (VAT)

Không muốn hoặc không cần thiết duy trì chế độ kê khai thuế, kế toán, tránh các phiền phức về thuế như nộp tờ khai, nộp báo cáo quý/báo cáo tài chính,…..

Người kinh doanh nhỏ lẻ 

Có nhu cầu hợp pháp hóa hình thức kinh doanh của mình, cần giấy phép kinh doanh khi đăng ký shop trên các trang thương mại điện tử….

Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu

Cá nhân/đại diện hộ gia đình có thể gửi giấy đề nghị đăng ký HKD cá thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh của mình.

Hoặc có thể thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng đến các trang dịch vụ công của thành phố. Hồ sơ sau đó sẽ được dịch vụ công của 2 thành phố này chuyển về Phòng Kinh tế UBND quận, huyện liên quan để tiến hành xét duyệt.

dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể
dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, UBND quận/huyện đó sẽ gửi tin nhắn/email về cho chủ thể nộp đơn để hẹn ngày lấy giấy phép. Nếu hồ sơ chưa đạt, cần bổ sung hoặc bị từ chối thì đơn vị này cũng sẽ gửi thông báo qua tin nhắn/email của người nộp.

Một số lưu ý cần biết khi thành lập hộ kinh doanh cá thể

Thuế với HKD cá thể là thuế khoán trực tiếp, hoặc thuế do hộ kinh doanh kê khai doanh thu. 

HKD cá thể có lợi thế về không phải kê khai thuế lưu trữ sổ sách kế toán, phù hợp với các chủ thể có nhu cầu kinh doanh, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân, dịch vụ ăn uống, làm đẹp….

HKD cá thể không có tư cách pháp nhân, chủ hộ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động kinh doanh của HKD cá thể. 

Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ đăng ký HKD cá thể gồm:

Giấy đề nghị đăng ký HKD cá thể với nội dung gồm: tên HKD; địa điểm kinh doanh; số điện thoại; số fax; thư điện tử; ngành – nghề kinh doanh; số vốn kinh doanh; số lao động.

Bản sao CMTND của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh.

Ủy quyền đại diện hộ kinh doanh với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Giấy tờ chứng minh địa điểm HKD

Thủ tục để thành lập HKD cá thể gồm các bước sau:

Bước 1: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận, giấy chứng nhận đăng ký HKD cho HKD trong 3-5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ nếu đủ các điều kiện gồm:

Ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định, không trùng lẫn với hộ kinh doanh trong cùng địa bàn;

Địa chỉ đăng ký hộ kinh doanh đúng theo quy định pháp luật;

Nếu hồ sơ đăng ký không hợp lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đến người nộp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Trong đó, không có quy định nào nêu rõ thủ tục này phải được đăng ký trực tuyến qua mạng.

Tuy nhiên hiện nay, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải đăng ký trực tuyến.

Trình tự nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh qua mạng

Bước 1: Truy cập vào mục “Đăng ký trực tuyến” trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến.

Bước 2: Nhập từ khoá “đăng ký hộ kinh doanh”, sau đó click vào thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 3: Nhập các thông tin về đăng ký hộ kinh doanh như: thông tin chủ hộ kinh doanh, tên, địa điểm kinh doanh…

Lưu ý: Sau khi kê khai xong các thông tin đăng ký hộ kinh doanh, người đăng ký sẽ phải đăng tải kèm những loại giấy tờ sau:

Giấy tờ pháp lý (CCCD/CMND/Hộ chiếu) của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

Văn bản uỷ quyền kèm giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người nhận uỷ quyền thự hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Bước 4: Nộp hồ sơ

Người đăng ký hoàn tất và nôp hồ sơ, theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ bằng mã số tra cứu. Thời gian xử lý, thẩm định hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp.

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể:

Có những trường hợp các hộ kinh doanh được thành lập có điều kiện, phải xin các giấy phép con trước khi thành lập. Ví dụ:

Thành lập hộ kinh doanh hiệu cầm đồ

Thành lập hộ kinh doanh kinh doanh mỹ phẩm

Thành lập hộ kinh doanh kinh doanh thực phẩm, thực phẩm chức năng

Thành lập hộ kinh doanh massage, karaoke…

Các trường hợp này trước khi thành lập hộ kinh doanh cá thể cần phải xin các giấy phép con: Giấy phép an ninh trật tự, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép phòng cháy chữa cháy…

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Rong Ba Group về dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Rong Ba Group để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin