Đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành về sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.

Trong đó có hoạt động đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp. Vậy địa điểm cụ thể ở đâu? Thủ tục đăng ký thực hiện như thế nào tại Cục Sở hữu trí tuệ?…. Tất cả các câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay trong bài viết này.

Đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp là gì?

Đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp là thủ tục bắt buộc mà các tổ chức, cá nhân phải thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi muốn bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí mạch tích hợp, tên thương mại, bí quyết kinh doanh.

Đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ

Theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ thì đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp phải thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Hà Nội, có 2 văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Việc thành lập văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Hồ Chí Minh nhằm tăng cường công tác xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực phía Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước và hội nhập kinh tế.

Vì vậy văn phòng đại diện nay sẽ có nhiệm vụ nhất định, trong đó có việc trực tiếp nhận Đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, thực hiện giao dịch với người nộp đơn, tiến hành các công việc xử lý đơn cần thiết và tư vấn giải đáp các thông tin sở hữu công nghiệp cho những chủ thể có nhu cầu.

Để đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện các thao tác nghiệp vụ, tránh trường hợp đơn đã được đăng ký ở địa điểm khác nhưng tại văn phòng này lại không kịp cập nhật hoặc phát sinh các vấn đề liên quan khác thì giữa Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội và Văn phòng đại diện đã thiết lập một mạng thông tin máy tính với đường truyền dữ liệu trực tiếp hiện đại để thực hiện kết nối thông tin được đồng bộ.

Tương tự như văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Hồ Chí Minh thì văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ như vậy tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Vì vậy tùy thuộc vào địa điểm của quý khách mà quý khách có thể lựa chọn thực hiện đăng ký nhãn hiệu tại một trong ba địa điểm trên sao cho thuận tiện nhất.

Thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 1: Nộp đơn

Người có quyền nộp đơn nộp 01 bộ hồ sơ đã nêu trên tới Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng. Có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Người nộp đơn được quy định như sau:

Nộp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp: tổ chức, cá nhân Việt Nam; cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Nộp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam: cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Bước 2: Tiếp nhận đơn

Cục Sở hữu trí tuệ chỉ tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp nếu như có ít nhất các thông tin và tài liệu:

 • Tờ khai đăng ký theo mẫu
 • Bản mô tả
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí nộp đơn. Mức phí, lệ phí được quy định cụ thể theo quy định pháp luật.

Bước 3: Thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra sự đầy đủ và thông tin của các tài liệu có trong đơn để đánh giá tính hợp lệ của đơn. Nếu đơn hợp lệ thì ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Nếu đơn không hợp lệ (thuộc các trường hợp: không đáp ứng yêu cầu về hình thức; đối tượng được nếu trong đơn không được bảo hộ; người nộp đơn không có quyền đăng ký; đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn; người nộp đơn không nộp phí và lệ phí). Trong trường hợp này Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phải thực hiện các thủ tục sau:

 • Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối.
 • Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối.
 • Thực hiện thủ tục thông báo chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

Thời hạn thẩm định là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bước 4: Công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Đơn đăng ký khi được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận hợp lệ thì sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Thời hạn công bố sẽ tùy thuộc vào từng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Với đơn đăng ký sáng chế: được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn.

Với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý: 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

Đơn đăng ký thiết kế bố trí: 02 tháng kể từ ngày được cấp văn bằng bảo hộ.

Lưu ý: trước thời điểm đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được công bố trên công báo thì Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm bảo mật thông tin trong đơn.

Các cán bộ, công chức của cơ quan này nếu làm lộ bí mật thông tin trong đơn đăng ký đó thì bị xử lý kỷ luật, bồi thường thiệt hại (nếu có).

Bước 5: Thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Trong thời hạn 42 tháng (trừ trường hợp yêu cầu cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 36 tháng) kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên nếu được hưởng quyền ưu tiên người nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc người thứ ba có thể yêu cầu thẩm định nội dung đơn với điều kiện phải nộp phí thẩm định nội dung đơn.

Nếu trong thời hạn này mà không có yêu cầu thì đơn đăng ký sáng chế coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét yêu cầu nếu đáp ứng các điều kiện thì sẽ tiến hành thẩm định nội dung.

Đó là đơn đăng ký sáng chế đã được công nhận là đơn hợp lệ và có yêu cầu thẩm định nội dung. Thời hạn thẩm định nội dung là không quá 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã được công nhận là đơn hợp lệ. Thời hạn thẩm định nội dung với các đối tượng này lần lượt là không quá 07 tháng với kiểu dáng công nghiệp, không quá 09 tháng với nhãn hiệu, không quá 06 tháng với chỉ dẫn địa lý kể từ ngày công bố đơn. Đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí thì không được thẩm định nội dung.

Thời hạn thẩm định lại bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá thời hạn thẩm định lần đầu.

Thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung không được tính vào thời hạn này. Thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung không được quá một phần ba thời gian thẩm định tương ứng.

Bước 6: Quyết định cấp hoặc từ chối cấp chứng nhận đăng ký  sở hữu công nghiệp

Đơn đăng ký không thuộc trường hợp từ chối cấp và người nộp đơn đã nộp lệ phí; người nộp đơn có ý kiến xác đáng về phản đối dự định từ chối cấp thì Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệ từ chối cấp chứng nhận đối với đơn thuộc các trường hợp sau:

 • Có cơ sở khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ điều kiện bảo hộ;
 • Đơn đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 90 Luật này;
 • Đơn có nhiều người cùng đăng ký đều đảm bảo các điều kiện bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất mà không thống nhất được đơn nào được cấp.

Trong trường hợp từ chối cấp thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành các thủ tục:

 • Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn đề nghị người nộp đơn có ý kiến phản đối dự định từ chối.
 • Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu người nộp đơn không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng dự định từ chối.

Trên đây là những tư vấn của Rong Ba Group về đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp. Để được giải đáp cụ thể, chi tiết mọi thắc mắc về vấn đề này thì quý khách có thể liên hệ với chúng tôi.

Hotline: 034 736 2775
Tư Vấn Online
Gọi: 034 736 2775