Chứng nhận iso 45001

Theo quy định mới được ban hành ngày 12/3/2018, ISO 45001:2018 sẽ chính thức thay thế tiêu chuẩn chứng nhận OHSAS 18001 trong vòng ba năm nữa vào năm 2021.

OHSAS 18001 đã được thay thế bằng ISO 45001, tiêu chuẩn quốc tế mới về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Các tổ chức đã được chứng nhận OHSAS 18001 sẽ cần phải chuyển sang ISO 45001 vào cuối tháng 3 năm 2021. Nếu COVID-19 đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của bạn và bạn không thể di chuyển, bạn hiện có thêm 6 tháng để hoàn thành quá trình chuyển đổi của mình (đến hết tháng 9 năm 2021).

Phần lớn cấu trúc của OHSAS 18001 có thể được tìm thấy trong ISO 45001, vì vậy bạn sẽ nhận ra các nguyên tắc nhưng nhiều cải tiến được cung cấp trong ISO 45001 bao gồm lãnh đạo mạnh mẽ hơn, sự tham gia của nhân viên tốt hơn và tập trung vào sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tinh thần.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu về chứng nhận iso 45001, đừng bỏ lỡ những thông tin mà Luật Rong Ba chia sẻ dưới đây.

Chứng nhận iso 45001 là gì?

Chứng nhận iso 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe lao động. Đây là tiêu chuẩn OH&S đầu tiên trên thế giới, giúp các tổ chức, doanh nghiệp cải thiện chất lượng lao động.

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S), ISO 45001, là một tiêu chuẩn quốc tế mới cung cấp khuôn khổ cho một tổ chức để quản lý rủi ro và cơ hội giúp ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc cho người lao động.

Giá trị của chứng nhận ISO 45001

ISO 45001 được công nhận là Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) hiệu quả để đạt được hiệu suất bền vững của OH & S được cải thiện thông qua kiểm soát và quản lý có hệ thống các mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và các rủi ro liên quan.

ISO 45001 là tiêu chuẩn được phát triển toàn cầu đầu tiên cho các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe.

Nó phản ánh các xu hướng và kỹ thuật quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiện tại và dự kiến ​​cuối cùng sẽ thay thế tới 24 tiêu chuẩn an toàn quốc gia trên toàn thế giới.

Nếu bạn hiện đang được chứng nhận OHSAS 18001 thì bạn sẽ cần chuyển sang ISO 45001 vì OHSAS 18001 sẽ bị rút.

Chúng tôi có chuyên môn và kiến ​​thức để giúp bạn nâng cấp chứng nhận và nhận được nhiều nhất từ ​​chứng nhận iso 45001.

Những mối nguy hiểm thương tích và bệnh nghề nghiệp là rất đáng kể, cả đối với người sử dụng lao động và nền kinh tế rộng lớn hơn, dẫn đến thiệt hại do nghỉ hưu sớm, vắng mặt nhân viên và tăng phí bảo hiểm.

Để chống lại vấn đề này, ISO đã phát triển một tiêu chuẩn mới, ISO 45001, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Yêu cầu, sẽ giúp các tổ chức giảm gánh nặng này bằng cách cung cấp một khung để cải thiện an toàn của nhân viên, giảm rủi ro tại nơi làm việc tốt hơn, an toàn hơn, trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn ISO 45001 mới được quốc tế công nhận được thiết kế cho bất kỳ tổ chức nào đang tìm cách áp dụng khung hiện đại cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của họ và những người cũng có thể yêu cầu chứng nhận bên ngoài để xác nhận sự phù hợp với tiêu chuẩn này.

Nó cũng được dự định để sử dụng bởi các tổ chức thuộc mọi quy mô và trong tất cả các lĩnh vực.

Chứng nhận ISO 45001 phiên bản mới nhất

Tiêu chuẩn chứng nhận iso 45001:2018 sẽ thay thế hoàn toàn tiêu chuẩn OHSAS 18001 vào năm 2021.

Theo quy định thì chứng nhận ISO 45001 sẽ được áp dụng cho tất cả các tổ chức, dù hoạt động dưới bất kỳ hình thức và quy mô nào.

Và các điều kiện của ISO 45001 sẽ nằm trong chương trình quản lý tùy theo sự hoạt động của các tổ chức riêng lẻ.

Khi áp dụng tiêu chuẩn này vào trong hoạt động của tổ chức, môi trường làm việc sẽ được nâng cao.

Từ đó, hạn chế thấp nhất những rủi ro, tai nạn nghề nghiệp, nâng cao sức khỏe và chính sách phúc lợi cho công, nhân viên, đảm bảo an toàn lao động.

ISO 45001:2018 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S) và đưa ra hướng dẫn cho việc sử dụng nó, cho phép các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, cũng như chủ động cải thiện hiệu suất OH & S của nó.

ISO 45001:2018 được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào muốn thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống quản lý OH & S để cải thiện sức khỏe và an toàn lao động, loại bỏ các mối nguy hiểm và giảm thiểu rủi ro OH & S (bao gồm thiếu hụt hệ thống), tận dụng các cơ hội của OH & S và giải quyết quản lý OH & S sự không phù hợp hệ thống liên quan đến các hoạt động của nó.

ISO 45001:2018 giúp một tổ chức đạt được kết quả mong muốn của hệ thống quản lý OH & S của mình. Phù hợp với chính sách OH & S của tổ chức, các kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý OH & S bao gồm:

Tiếp tục cải thiện hiệu suất OH & S;

Hoàn thành các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;

Thành tựu của các mục tiêu OH & S.

ISO 45001:2018 có thể áp dụng cho mọi tổ chức bất kể quy mô, loại hình và hoạt động của nó. Nó được áp dụng cho các rủi ro OH & S dưới sự kiểm soát của tổ chức, có tính đến các yếu tố như bối cảnh tổ chức hoạt động và nhu cầu và mong đợi của công nhân và các bên quan tâm khác.

ISO 45001:2018 không nêu rõ các tiêu chí cụ thể đối với hiệu suất OH & S, cũng không quy định về thiết kế hệ thống quản lý OH & S.

ISO 45001:2018 cho phép một tổ chức, thông qua hệ thống quản lý OH & S của mình, tích hợp các khía cạnh khác của sức khỏe và an toàn, chẳng hạn như sức khỏe / phúc lợi của người lao động.

ISO 45001:2018 không giải quyết các vấn đề như an toàn sản phẩm, thiệt hại tài sản hoặc tác động môi trường, vượt quá rủi ro cho người lao động và các bên quan tâm khác có liên quan.

ISO 45001:2018 có thể được sử dụng toàn bộ hoặc một phần để cải thiện một cách có hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Tuy nhiên, các khiếu nại về sự phù hợp với tài liệu này không được chấp nhận trừ khi tất cả các yêu cầu của nó được đưa vào hệ thống quản lý OH & S của tổ chức và được thực hiện mà không loại trừ.

Những lợi ích mà tiêu chuẩn ISO 45001 mang lại

Chứng nhận iso 45001 là điều kiện cần thiết, giúp nâng cao chất lượng, từ đó dễ dàng thâm nhập vào thị trường nước ngoài.

Hạn chế tối đa những rủi ro, tai nạn có thể xảy đến, từ đó nâng cao sức khỏe công nhân và năng suất lao động.

Chứng nhận iso 45001 giúp giảm chi phí bảo hiểm nhờ giảm số vụ tai nạn lao động.

Sở hữu chứng nhận ISO 45001 đồng nghĩa với tổ chức hoạt động theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nâng cao mối quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Nâng cao trách nhiệm và khẳng định sự uy tín của ban lãnh đạo

Nâng cao thái độ, tinh thần làm việc có trách nhiệm của của nhân viên, công viên.

Từ việc nâng cao chất lượng lao động, đảm bảo an toàn cho người lao động, tổ chức doanh nghiệp sẽ được cộng đồng đón nhận và đặt niềm tin trọn vẹn.

Sắp xếp quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo xu hướng quốc tế hiện nay;

Tiếp tục cải thiện hiệu suất OH & S;

Tạo ra một văn hóa an toàn và sức khỏe tích cực thông qua sự lãnh đạo quản lý hàng đầu và sự tham gia của các bên liên quan.

Giảm thương tích, vấn đề sức khỏe và tử vong do thực hành công việc;

Phát triển và gắn chính sách sức khỏe & an toàn với sự lãnh đạo rõ ràng của ban quản lý;

Chứng minh sự tuân thủ pháp luật hiện hành;

Cải thiện hình ảnh và uy tín của công ty;

Thực hiện một định nghĩa chính xác hơn về các mục tiêu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của một tổ chức;

Thúc đẩy nhân viên và tăng cường sự tham gia của các bên liên quan của công ty;

Nhấn mạnh sự lãnh đạo từ quản lý để tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý;

Cải thiện kiểm soát rủi ro và hiệu suất và kết quả an toàn & sức khỏe nghề nghiệp.

Quy trình đánh giá cấp chứng nhận iso 45001

Tiếp nhận thông tin/ Tư vấn khách hàng

Bộ phận sales nhận thông tin khách hàng, tư vấn về các thủ tục cấp giấy chứng nhận iso 45001:2018

Gửi biểu mẫu câu hỏi (Questionnaire) để khách hàng điền thông tin.

Báo giá.

Kí hợp đồng.

Đăng kí chứng nhận ISO 45001:2018

Bộ phận chứng nhận liên hệ khách hàng để yêu cầu gửi các hồ sơ tài liệu theo quy định để đăng kí chứng nhận:

chứng nhận iso 45001

chứng nhận iso 45001

Sổ tay An toàn- Sức khỏe nghề nghiệp, Sơ đồ tổ chức, Danh mục tài liệu hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp…

Xác nhận phạm vi, địa điểm đánh giá & thỏa thuận lịch đánh giá.

Gửi chương trình đánh giá cho khách hàng trước 7 ngày.

Đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018 (năm thứ 1)

Đánh giá giai đoạn 1

Đánh giá tài liệu hệ thống quản lý của khách hàng.

Đánh giá giai đoạn 2

Đánh giá trực tiếp tại địa điểm của khách hàng.

Cấp giấy chứng nhận ISO 45001:2018

Việc cấp giấy chứng nhận iso 45001được thực hiện trong vòng 2 tuần sau khi khách hàng hoàn tất các hành động khắc phục.

Giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm kể từ ngày được cấp.

Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn sử dụng logo công nhận/ chứng nhận iso 45001:2018 theo quy định

Đánh giá giám sát định kì lần 1 ISO 45001:2018 (năm thứ 2)

Đánh giá giám sát lần 1 tại địa điểm của khách hàng (on-site) để đảm bảo rằng hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 45001:2018 đã được chứng nhận đang được duy trì liên tục và đáp ứng các yêu cầu chứng nhận.

Sau đánh giá chứng nhận năm thứ 1, việc đánh giá giám sát định kì phải được thực hiện 12 tháng 1 lần.

Đánh giá giám sát định kì lần 2 ISO 45001:2018 (năm thứ 3)

Đánh giá giám sát lần 2 tại địa điểm của khách hàng (on-site) để đảm bảo rằng Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp đã được chứng nhận đang được duy trì liên tục và đáp ứng các yêu cầu chứng nhận.

Đánh giá đặc biệt ISO 45001:2018

Đánh giá thay đổi những nội dung như sau: phạm vi chứng nhận, địa điểm…

Đánh giá bất thường (đánh giá giám sát đặc biệt)

Đánh giá tái chứng nhận ISO 45001:2018

Sau chu kì chứng nhận 3 năm như trên, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn hướng dẫn về các thủ tục đăng ký tái chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.

Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tái chứng nhận cho khách hàng theo chu kỳ 3 năm tiếp như quy trình chứng nhận ở trên để cấp lại giấy chứng nhận mới và vẫn tiếp tục duy trì hệ thống như trên.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Rong Ba về hoạt động xin cấp chứng nhận iso 45001. Bạn đọc còn vướng mắc bất cứ thông tin gì trong nội dung tư vấn trên hoặc cần chúng tôi hỗ trợ những thủ tục pháp lý khác xin vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba qua hotline để được tư vấn hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775