Chứng chỉ thiết kế điện

Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và trên toàn quốc.

Thủ tục nhanh chóng, hỗ trợ thi sát hạnh cấp chứng chỉ thiết kế cơ điện hạng 1,2,3 tại Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng theo nghị định 100/2018 NĐ-CP có giá trị hành nghề 5 năm.

Chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện là bản xác minh năng lực được cấp cho cá nhân có chuyên môn kinh nghiệm phù hợp với hoạt động thiết kế công trình cơ điện đang tham gia.

Việc cấp chứng chỉ yêu cầu cá nhân không chỉ đáp ứng các kinh nghiệm, bằng cấp có liên quan mà phải tham gia kỳ thi sát hạch chung để đánh giá chính xác năng lực sau đó tiến hành cấp chứng chỉ hàng nghề thiết kế cơ điện cho phù hợp.

Để tiết kiệm thời gian của anh/chị, Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ thiết kế điện công trình theo nghị định 100/2018 NĐ-CP của Chính Phủ. Quý khách hàng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp.

Chỉ thiết kế cơ điện là gì?

Hiện nay chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện được hiểu là bản xác minh năng lực được cấp cho cá nhân có chuyên môn kinh nghiệm phù hợp với hoạt động thiết kế công trình cơ điện đang tham gia. Và việc cấp chứng chỉ yêu cầu cá nhân không chỉ đáp ứng các kinh nghiệm, bằng cấp có liên quan mà phải tham gia kỳ thi sát hạch chung để đánh giá chính xác năng lực sau đó tiến hành cấp chứng chỉ hàng nghề thiết kế cơ điện cho phù hợp.

Căn cứ pháp lý: – Luật Xây dựng 2014; Nghị định 42/2017/NĐ-CP; Nghị định 100/2018/NĐ-CP; Thông tư 08/2018/TT-BXD; và Thông tư 172/2016/TT-BTC.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình gồm:

Thiết kế kiến trúc công trình;

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp;

Thiết kế cơ – điện công trình;

Thiết kế cấp – thoát nước công trình;

Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình được phân thành các hạng sau đây: Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng I, Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng II và Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng III.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề Thiết kế Điện – Cơ điện công trình.

a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế các cấp công trình cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập tất cả các nhóm dự án cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề;

b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp II trở xuống cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập dự án nhóm B, nhóm C cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề;

c) Hạng III: chứng chỉ thiết kế điện, Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp III, cấp IV cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập dự án nhóm C cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề.

Đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện.

Chứng chỉ thiết kế điện, kỹ sư thuộc chuyên ngành điện, điện tử, có trình độ chuyên môn phù hợp

Những doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, công ty xây dựng đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện – cơ điện nhằm bổ sung hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Cá nhân đang làm việc liên quan tới ngành thiết kế điện – cơ điện trong công trình.

Cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng ngành điện – thiết kế điện, cơ điện bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thiết kế điện – cơ điện.

Yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình.

Việc cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình xây dựng cần đáp ứng được những yêu cầu sau:

Cá nhân muốn được cấp chứng chỉ thiết kế cơ điện yêu cầu phải có trình độ chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành có liên quan đến hệ thống kỹ thuật công trình: như điện – cơ điện công trình, tự động hóa, thông gió – cấp thoát nhiệt, phòng chống cháy – nổ công trình xây dựng.

Chỉ hành nghề thiết kế điện, Nội dung được phép hành nghề hoạt động lĩnh vực cơ điện công trình phải phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, căn cứ theo thời gian và kinh nghiệm thực tế mà cá nhân đó đã tham gia thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế.

Tương tự như chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện, Chứng chỉ hành nghề xây dựng cũng là điều kiện bắt buộc đối với các kỹ sư, cán bộ tham gia vào công trình xây dựng. Nó được xem là bản xác minh vắn tắt trình độ chuyên môn của người được cấp…

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình.

Từng loại chứng chỉ (hạng I, hạng II hay hạng III) sẽ có những điều kiện khác nhau. Đặc điểm chung là đều yêu cầu người có trình độ đại học thuộc lĩnh vực chuyên môn cùng một số yêu cầu khác. Cụ thể như dưới đây.

Chứng Chỉ Thiết Kế Cơ Điện Công Trình Hạng I

Đối với chứng chỉ thiết kế cơ điện công trình Hạng I, cá nhân cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực cơ điện, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 năm trở lên;

Chứng chỉ thiết kế cơ điện, đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 2 công trình cấp II và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 công trình cấp I trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề;

Có chứng chỉ hành nghề cũ còn hạn hoặc đã hết hạn do Sở Xây Dựng cấp.

Chứng chỉ năng lực tư vấn lập quy hoạch là bản đánh giá, xác minh vắn tắt trình độ của cá nhân/doanh nghiệp được cấp. Các nội dung được quy định cụ thể trong Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ban hành ngày 18/06/2015.

Chứng Chỉ Thiết Kế Cơ Điện Công Trình Hạng II, III

Để được cấp chứng chỉ thiết kế cơ điện công trình hạng II và III, các cá nhân cần có đủ các điều kiện sau:

Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện, có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 năm trở lên đối với hạng II và 2 năm đối với hạng III;

Hạng II: Đã làm chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 5 (năm) công trình cấp III và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề;

Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 3 (ba) công trình cấp III hoặc 5 (năm) công trình cấp IV cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình.

Tương tự như đối với Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình tại Viện Quản Lý Xây Dựng sẽ bao gồm:

Bản chụp ảnh màu 4×6 trên nền font trắng mới nhất.

Bản chụp file bằng tốt nghiệp đại học gốc.

Bản chụp gốc chứng minh thư nhân dân 2 mặt.

Bản chụp chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

Bản chụp ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.

Bản chụp chứng chỉ hành nghề xây dựng cũ đối với cá nhân xin chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1 tại Cục quản lý hoạt động xây dựng.

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu.

chứng chỉ thiết kế điện

chứng chỉ thiết kế điện

Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện.

Nội dung sát hạch gồm 2 phần liên quan đến nội dung hành nghề:

Phần về kiến thức chuyên môn.

Phần về kiến thức pháp luật.

Nội dung thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề giám sát cơ điện

Đề sát hạch gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ, được lấy ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm do Bộ xây dựng ban hành và công bố trên trang thông tin điện tử.

Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút.

Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm; trong đó, điểm tối đa phần kiến thức chuyên môn là 60 điểm, điểm tối đa phần kiến thức pháp luật là 40 điểm.

Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì kết quả sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt từ 32 điểm trở lên.

Lưu ý: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề; hình thức, thời gian, nội dung sát hạch cấp và cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Rong Ba Group là địa chỉ tư vấn dịch vụ làm thủ tục xin cấp chứng chỉ thiết kế điện tại TPHCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác trên toàn quốc. Rong Ba Group cam kết thời gian, thủ tục làm chứng chỉ nhanh gọn. Rong Ba Group luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và giúp bạn giải quyết các khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi có nhu cầu làm chứng chỉ. Liên hệ ngay Hotline để được hướng dẫn, tư vấn trực tiếp nhé.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775