Chứng chỉ năng lực thiết kế

Trong lĩnh vực xây dựng thì thiết kế công trình và thẩm tra thiết kế công trình là hoạt động, bộ phận không thể thiếu trong lĩnh vực xây dựng.

Như chúng ta đã biết, trước khi tiến hành thi công công trình xây dựng, cần có các bản vẽ thiết kế và tiến hành thẩm tra thiết kế để tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư và đưa ra các giải pháp tối ưu trong quá trình thi công xây dựng.

Luật Rong Ba là địa chỉ cung cấp dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực thiết kế – Thẩm tra thiết kế công trình xây dựng của Bộ Xây Dựng, Sở Xây Dựng nhanh chóng, uy tín trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Bạn đã biết thủ tục và hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực thiết kế chưa. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn hoặc liên hệ qua Hotline để được tư vấn hiệu quả nhé.

Chứng chỉ năng lực thiết kế là gì?

Chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng là bản đánh giá vắn tắt của Bộ Xây Dựng, Sở Xây dựng cấp cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tham gia các hoạt động thiết kế công trình, thẩm tra thiết kế công trình khi có đủ điều kiện, năng lực và quyền hạn.

Hiện nay thiết kế công trình và thẩm tra thiết kế công trình là hoạt động, bộ phận không thể thiếu trong lĩnh vực xây dựng.

Như chúng ta đã biết, trước khi tiến hành thi công công trình xây dựng, bạn cần có các bản vẽ thiết kế và tiến hành thẩm tra thiết kế để tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư và đưa ra các giải pháp tối ưu trong quá trình thi công xây dựng.

Vì vậy, chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế là bắt buộc và không thể thiếu đối với các cá nhân, tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế.

Cơ quan thẩm quyền cấp chứng chỉ.

Chứng chỉ về năng lực thiết kế công trình hạng I do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Xây Dựng cấp.

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình hạng II và III do Sở Xây Dựng cấp.

Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 1, 2 và 3 có giá trị 10 năm trên toàn quốc.

Các lĩnh vực của chứng chỉ năng lực thiết kế

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế bao gồm các lĩnh vực sau:

Thiết kế kiến trúc công trình.

Thiết kế xây dựng công trình dân dụng.

Thiết kế công trình công nghiệp.

Thiết kế cơ – điện công trình.

Thiết kế cấp – thoát nước công trình.

Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường, hầm, cảng).

Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực thiết kế.

Chứng chỉ năng lực thiết kế Hạng I: Được tham gia thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại các cấp.

Chứng chỉ năng lực thiết kế Hạng II: Được tham gia thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp II trở xuống.

Chứng chỉ năng lực thiết kế Hạng 3: Được tham gia thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp III trở xuống.

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực thiết kế.

Các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp muốn tham gia các hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng cần đáp ứng các điều kiện sau:

Có đủ điều kiện, năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

Các cá nhân đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và có chứng chỉ năng lực thiết kế phù hợp với các loại, cấp công trình xây dựng.

Ngoài ra, cần đáp ứng các điều kiện của tựng hạng công trình như sau:

Công trình Hạng I.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ năng lực thiết kế hạng I phù hợp với loại công trình đăng ký chứng chỉ.

Có ít nhất 15 (mười lăm) người có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, công ty, doanh nghiệp thiết kế xây dựng công trình phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại công trình đăng ký chứng chỉ.

Công trình Hạng II.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ năng lực thiết kế hạng II phù hợp với loại công trình đăng ký chứng chỉ.

Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, công ty, doanh nghiệp thiết kế xây dựng công trình phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại công trình đăng ký chứng chỉ.

Công trình Hạng III.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ năng lực thiết kế hạng III phù hợp với loại công trình đăng ký chứng chỉ.

Có ít nhất 5 (năm) người có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, công ty, doanh nghiệp thiết kế xây dựng công trình phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình.

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thiết kế của tổ chức theo mẫu V tại nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Bản scan giấy chứng nhận bản gốc đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.

Bản scan danh sách các thành viên chủ chốt, nhân viên có liên quan, kèm theo văn bằng, chứng chỉ hành nghề thiết kế, của các cá nhân, hợp đồng lao động của các thành viên chủ chốt trong công ty, tổ chức.

Bản scan hợp đồng kinh tế lĩnh vực thiết kế bản gốc của các công trình đã thực hiện. (Chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp, công ty xin năng lực thiết kế hạng 1, hạng 2).

Bản kê khai kinh nghiệm của các cá nhân chủ chốt theo mẫu phụ lục VI nghị định 100/2018.

Trình tự cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng các hạng I, II, III.

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực gửi 01 bộ hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ; cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết.

Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực:

a) Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng; trình Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực quyết định.

Thời gian đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực không quá 15 ngày với chứng chỉ năng lực hạng I; 10 ngày với Chứng chỉ năng lực hạng II và III kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cấp chứng chỉ năng lực; Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ năng lực tới Bộ Xây dựng.

Trong thời gian 05 ngày, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phát hành Mã số chứng chỉ năng lực; đồng thời thực hiện việc tích hợp thông tin để quản lý, tra cứu chứng chỉ năng lực; và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

chứng chỉ năng lực thiết kế

chứng chỉ năng lực thiết kế

Những khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp tư vấn thiết kế thường gặp phải.

Những khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp tư vấn thiết kế thường gặp phải bao gồm như sau:

Không rõ chứng chỉ năng lực của thiết kế – thẩm tra thiết kế theo nghị định, thông tư nào?

Không rõ điều kiện cần xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế là gì?

Không tự đánh giá được hạng công trình thiết kế của doanh nghiệp mình.

Không nắm rõ thủ tục gồm những gì? Chi phí xin cấp là bao nhiêu?

Kê khai hồ bị sai không đúng theo quy định, mất thời gian và tiền bạc.

Hộ sơ nộp bị trả về mà không rõ lý do.

Chuẩn bị tham gia đấu thầu mà vẫn chưa có chứng chỉ năng lực thiết kế – thẩm tra công trình.

Vấn đề liên quan đến chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng.

Chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng là điều kiện, quyền hạn của tổ chức xây dựng khi tham gia các hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế. Chứng chỉ được cấp bởi Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng.

Theo quy định của Nghị định 100/2018/ NĐ-CP, đối tượng được cấp chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng là các tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo các yêu cầu được quy định rõ tại Nghị định này.

Cũng theo Nghị định, chứng chỉ năng lực thiết kế xây dựng công trình được phân làm 3 hạng, được đánh số từ 1, 2, 3 với các yêu cầu cụ thể theo từng hạng được quy định rõ tại Điều 62 Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Nắm rõ kiến thức sau khi tham gia khóa học.

Với mỗi hạng chứng chỉ, tổ chức doanh nghiệp có phạm vi hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình riêng theo quy định, cụ thể:

Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 1: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại

Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 2: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp II trở xuống

Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 3: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ

Theo quy định, chứng chỉ năng lực sẽ có hiệu lực tối đa là 10 năm. Đối với các trường hợp bị mất, hư hỏng, tổ chức có thể làm đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ.

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng các hạng I, II, III.

Tư vấn điều kiện để được cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng;

Tư vấn các thủ tục xin cấp Chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng;

Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định;

Hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng để được cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng;

Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp chứng chỉ tại cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế. Nếu bạn đọc còn bất cứ điều gì vướng mắc liên quan đến nội dung này, xin vui lòng nhấc máy ngay và liên hệ với Luật Rong Ba theo địa chỉ Hotline để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775