Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 3

Bạn đang làm việc, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Bạn không có chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng. Bạn đang gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình xin cấp chứng chỉ.

Nếu các cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư, định giá trong lĩnh vực, ngành nghề xây dựng thì cần phải có chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng theo quy định của nước ta hiện nay.

Tuy nhiên không phải bất kỳ ai cũng biết thủ tục và cách thức để có thể xin cấp chứng chỉ này. Nó sẽ mất khá nhiều thời gian nếu bạn chưa nắm rõ thủ tục.

Vậy chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 3 là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp chứng chỉ kỹ sư hạng 3?

Bạn đừng lo lắng, tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây của Luật Rong Ba hoặc bạn có thể liên hệ hotline để được tư vấn chi tiết hơn.

Các công việc được thực hiện khi có chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá.

Cá nhân đã thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng hạng 1, 2, 3, được cấp chứng chỉ hành nghề sẽ được phép chủ trì thực hiện những công việc về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm:

Xác định và thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án xây dựng; phân tích hiệu quả đầu tư và đánh giá rủi ro của dự án;

Xác định chỉ tiêu xuất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng công trình, giá xây dựng công trình, định mức;

Xác định và thẩm tra dự toán xây dựng;

Đo bóc khối lượng công trình;

Xác định giá gói thầu và giá hợp đồng trong các hoạt động xây dựng;

Kiểm soát các chi phí xây dựng công trình;

Lập và thẩm tra hồ sơ quyết toán, thanh toán vốn đầu tư công trình xây dựng, quy đổi vốn đầu tư của công trình xây dựng sau khi công trình đã hoàn thành được nghiệm thu và bàn giao để đưa vào sử dụng,

Đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng.

Đối tượng xin cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng là các cá nhân thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các đối tượng làm vị trí hành nghề định giá xây dựng được quy định tại Khoản 1 Điều 52 của NĐ 59/2015/NĐ-CP như sau:

Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả của dự án.

Xác định chỉ tiêu xuất vốn đầu tư, định mức, giá công trình xây dựng, chỉ số giá xây dựng.

Đo bóc khối lượng.

Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng.

Kiểm soát chi phí của các công trình xây dựng đang thực hiện.

Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng của công trình xây dựng.

Lập, thẩm tra hồ sơ quyết toán, thanh toán vốn đầu tư công trình xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Phạm vi hoạt động khi làm chứng chỉ kỹ sư định giá.

Theo khoản 3 Điều 52 Nghị Định số 59/2015NĐ-CP quy định phạm vi hoạt động như sau:

Công trình Hạng I: Được thực hiện tư vấn định giá xây dựng không phân biệt các nhóm dự án xây dựng.

Công trình Hạng II: Được thực hiện tư vấn định giá các nhóm dự án xây dựng thuộc nhóm B trở xuống và các công trình từ cấp I trở xuống.

Công trình Hạng III: Được thực hiện tư vấn định giá các nhóm dự án xây dựng thuộc dự án nhóm C, các dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và công trình cấp II trở xuống.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ.

Cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thuộc Bộ Xây Dựng cấp chứng chỉ định giá xây dựng hạng 1.

Sở Xây Dựng cấp chứng chỉ định giá xây dựng hạng 2 và chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 3.

Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có thể cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng hạng 3 và 2 cho các cá nhân là hội viên của mình nếu các tổ chức này có đủ điều kiện cấp chứng chỉ xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 3.

Trước khi làm thủ tục xin chứng chỉ thì bạn cần hiểu rõ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng. Điều kiện cấp chứng chỉ được quy định tại NĐ 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD cụ thể như sau:

Quy định tại khoản 6 điều 16 TT 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng: Cá nhân phải có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế hoặc kỹ thuật xây dựng.

Ngoài ra các cá nhân cần có kinh nghiệm thực hiện các công việc hoặc tham gia các công việc phù hợp với nội dung chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá như quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 NĐ 59/2015/NĐ-CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

Ngoài ra, các cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với công dân nước ngoài hoặc công dân Việt Nam đang định cư tại nước ngoài thì bạn cần có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo đúng pháp luật.

Điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 3 cụ thể như sau:

Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 3.

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên và thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tính từ thời điểm tốt nghiệp được ghi trên bằng tốt nghiệp.

Đã tham gia lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 dự án nhóm C hoặc 2 báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 2 công trình cấp III hoặc 10 công trình cấp IV.

Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I: Do Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng – Bộ Xây Dựng cấp.

Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học.

Trước đây đã có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng do Sở Xây Dựng cấp.

Đã tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hoặc làm chủ trì lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 3 dự án nhóm B hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 2 công trình cấp I hoặc 5 công trình cấp II.

Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II: Do Sở Xây Dựng cấp

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tính từ thời điểm trên bằng tốt nghiệp.

Đã tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc chủ trì lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 dự án nhóm B hoặc 3 dự án nhóm C hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 3 công trình cấp II hoặc 10 công trình cấp III.

Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng 3: Do Sở Xây Dựng cấp

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tính từ thời điểm trên bằng tốt nghiệp.

Đã tham gia lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 dự án nhóm C hoặc 2 báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 2 công trình cấp III hoặc 10 công trình cấp IV.

chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 3

chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 3

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 3.

Hồ sơ xin xét duyệt cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng bao gồm các loại giấy tờ sau:

Scan gửi file ảnh màu 04×06 trên nền Font trắng mới nhất.

Scan gửi file bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng gốc.

Scan gửi file chứng minh thư nhân dân 2 mặt.

Scan chứng chỉ hành nghề xây dựng (đối với cá nhân xin chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1) tại Bộ Xây Dựng.

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá theo mẫu.

Quy trình cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 3.

Bước 1: Hướng dẫn khách hàng kê khai hồ sơ, thủ tục xin chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện theo mục 2 của khách hàng nộp và làm thủ tục đăng kí dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Bước 3: Hỗ trợ khách hàng hoàn thành kì thi: cung cấp bộ đề, tài liệu ôn thi, đảm bảo cam kết đạt yêu cầu thi sát hạch 100%…

Bước 4: Sau khi có kết quả thi, chúng tôi hoàn thiện hồ sơ và làm việc với cơ quan xin cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Bước 5: Nhận chứng chỉ và bàn giao cho khách hàng sớm nhất.

Thời hạn giải quyết.

10 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

Lệ phí:

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 2

Mức phí: 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Yêu cầu điều kiện 1:

Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

Yêu cầu điều kiện 2:

Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

Yêu cầu điều kiện 3:

Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;

Tham gia khóa học và cấp chứng nhận tại đây: https://giaoducdatviet.vn/khoa-hoc-dinh-gia-xay-dung/

Yêu cầu điều kiện 4:

Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 05 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm;

Yêu cầu điều kiện 5:

Đã tham gia thực hiện ít nhất 05 công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cụ thể gồm các công việc sau:

Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư;

Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dưng công trình;

Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 3. Nếu bạn đọc còn bất cứ điều gì vướng mắc liên quan đến nội dung này, xin vui lòng nhấc máy ngay và liên hệ với Luật Rong Ba theo địa chỉ Hotline để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775