Chia sẻ phim miễn phí có vi phạm quyền tác giả không

Hiện nay các trào lưu chia sẻ những đoạn phim hay tập phim trên các trang mạng xã hội đặc biệt là trên Facebook càng gia tăng.

Tuy nhiên, hành vi này có hợp pháp không ? hay là hành vi xâm phạm quyền tác giả thì sau đây Rong Ba Group xin tư vấn như sau:

Khẳng định:

Hành vi chia sẻ phim miễn phí mặc dù không vì mục đích thương mại nhưng vẫn bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Giải thích

Thứ nhất, về hành vi xâm phạm quyền tác giả

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì các hành vi dưới đây là các hành vi xâm phạm quyền tác giả:

 1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
 2. Mạo danh tác giả.
 3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.
 4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.
 5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
 6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật SHTT.
 7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật SHTT.
 8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật SHTT.
 9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
 10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
 11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
 12. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 13. Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
 14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
 16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

=> Xét vào hành vi chia sẻ phim thì hành vi này thuộc hành vi: Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật SHTT.

-> Đây là hành vi xâm phạm quyền tác giả

Thứ hai, về yếu tố xâm phạm quyền tác giả

Theo luật sở hữu trí tuệ thì: quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tác giả.

Trong đó, quyền tác giả được quy định như sau:

Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

 1. a) Làm tác phẩm phái sinh;
 2. b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 3. c) Sao chép tác phẩm;
 4. d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

 1. e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

– Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền mà pháp luật sở hữu trí tuệ quy định thì phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Như vậy:

 • Khi các bạn chia sẻ các bộ phim thì hành vi này có chứa yếu tố xâm phạm về quyền tác tài sản. Cụ thể là hành vi này được coi là một hành vi xâm phạm quyền tài sản của tác giả: Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác (theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ )
 • Bên cạnh đó, hành vi này không thuộc các trường hợp được phép sử dụng tác phẩm dù phải trả tiền hay không phải trả tiền theo quy định tại Điều 25, 26 luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đây là một quyền tài sản do tác giả, chủ sở hữu độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện. Hoạt động chia sẻ những bộ phim( đặc biệt là những bộ phim mới nhất) lên trang web cho mọi người có thể xem và bình luận sẽ không có sự đồng ý của tác giả vì trên thực tế, những bộ phim mới là một nguồn thu tài chính, thương mại rất lớn. Không những vậy, hành vi này còn trực tiếp làm giảm doanh thu đối với các công ty kinh doanh điện ảnh với tư cách chủ sở hữu mua bản quyền chiếu tại Việt Nam. Các bạn đã vi phạm các khoản 3 về phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả, khoản 10 về truyền đạt tác phẩm Điều 28 luật Sở hữu trí tuệ.

Kết luận:

Từ những giải thích trên, Rong Ba Group khẳng định rằng hành vi chia sẻ phim miễn phí là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Đặc biệt, những ai đang thực hiện những hành vi này thì nên chấm dứt vì có thể tác giả sẽ tiến hành thủ tục khiếu nại hoặc khởi kiện đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả của bạn.

Vì vậy, để bảo vệ chính mình cũng như bảo hộ quyền tác giả của tác giả thì chúng ta nên tôn trọng quyền của họ.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hành vi chia sẻ phim miễn phí. Nếu các bạn còn thắc mắc và cần tư vấn thì hãy liên hệ với Rong Ba Group để được giải thích thêm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775