Các bước thành lập công ty cổ phần

Hiện nay các bước thành lập công ty cổ phần để tiến hành các hoạt động kinh doanh thường được đa số các khách hàng lựa chọn trong khi ngành nghề kinh doanh của mình là ngành nghề về sản xuất hay các lĩnh vực kinh doanh yêu cầu huy động vốn nhanh.

Là một trong số các loại hình công ty cần số vốn góp lớn để doanh nghiệp duy trì hoạt động, mặc dù có nhiều thành viên tham gia góp vốn nhưng việc thành lập công ty luôn gặp phải những khó khăn nhất định.

Với kinh nghiệm của đội ngũ Luật sư Luật Rong Ba trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý khách hàng các bước thành lập công ty cổ phần.

Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp cho bạn, sẽ giúp cho việc thực hiện các bước thành lập công ty cổ phần trở nên thuận lợi hơn.

Nội dung chính bài viết

Khái quát chung về công ty cổ phần

Công  ty cổ phần là mô hình doanh nghiệp đổi vốn phổ biến hiện nay ở nước ta, được quy định với hướng là mô hình công ty quy mô lớn bởi không giới hạn về số lượng người góp vốn được gọi là cổ đông.

Tuy nhiên, thủ tục thành lập công ty cổ phần đòi hỏi thực hiện nhiều bước. Với mục đích giúp chủ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục về thành lập công ty cổ phần một cách nhanh chóng, Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ “các bước thành lập công ty cổ phần” để các bạn tham khảo!

Thế nào là công ty cổ phần?

Theo quy định tại khoản 1, Điều 111, Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, được gọi là cổ phần.

Những cổ phần này được phát hành ra ngoài thị trường với mục đích huy động vốn. Các các nhân, tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông tham gia đầu tư từ mọi thành phần kinh tế.

Một số đặc điểm khi thành lập công ty cổ phần

Về thành viên: 

Công ty cổ phầm phải có tối thiểu 03 (ba) cá nhân hoặc tổ chức góp vốn trở lên theo điểm b, khoản 1, Điều 11, Luật Doanh nghiệp 2020. Vì là dạng công ty đối vốn, nên công ty cổ phần không bị hạn chế về số lượng thành viên.

Về vốn điều lệ của công ty: 

Vốn điều lệ của công ty được chia thành các phần bằng nhau. Giá trị cổ phần được gọi là mệnh giá của cổ phần, mệnh giá này sẽ được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mua cổ phần là hình thức góp vốn chính vào công ty.

Về chế độ chịu trách nhiệm: 

Cổ đông trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số cổ phần đang sở hữu.

Về chuyển nhượng vốn: 

Cổ đông có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho cổ đông, các nhân, tổ chức khác một cách tự do trừ một số ngoại lệ quy định tại khoản 3 Điều 120 khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Về phát hành chứng khoán: 

Để huy động vốn, công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần. Đây là loại hình công ty duy nhất có quyền phát hành cả cổ phần, trái phiếu.lẫn các loại chứng khoán khác.

Về tư cách pháp lý: 

Công ty cổ phần là công ty có tư cách pháp nhân. Tư cách này sẽ được xác lập kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ưu điểm và hạn chế khi thành lập công ty cổ phần

Cũng tương tự như các loại hình khách, trong các bước thành lập công ty cổ phần cũng có những ưu điểm và hạn chế như sau:

Ưu điểm khi thành lập công ty cổ phần

Dễ dàng trong việc huy động vốn: 

Đây là loại hình công ty dễ dàng huy động vố nhất trong các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam. Bởi, công ty cổ phần được không bị hạn chế phát hình loại hình chứng khoán nào theo quy định của pháp luật. Vì vậy, nên nguồn vốn xoay vòng của công ty khá linh động.

Chuyển nhượng cổ phần tự do và linh hoạt: 

Việc chuyển nhượng cổ phần tự do, ít hạn chế hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Trách nhiệm chỉ mang tính hữu hạn: 

Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm dựa trên phần đã góp vào công ty.

Hạn chế khi thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần thường gặp khó khăn trong việc quản lý và điều hành. Bởi số số lượng cổ đông không bị giới hạn và không ngừng gia tăng sau mỗi lượt phát hành cổ phần. Vì vậy, khi thực hiện điều hành công ty, cần bồi dưỡng nguồn nhân lực có chuyên môn cao.

Ngoài ra, khả năng tạo nên sự xung đột giữa các cổ đông là hiện hữu. Điều này xuất phát từ sự biệt về lợi ích bởi số cổ phần sở hữu.

Bên cạnh đó, sự phức tạp về cơ cấu, tổ chức nên các quy định về pháp luật cũng quy định phức tạp, khắt khe hơn. Đây cũng được xem là một điểm hạn chế của công ty cổ phần.

Để thành lập Công ty cổ phần quý khách hàng cần chuẩn bị những gì?

Để thực hiện các thủ tục thành lập Công ty cổ phần, các cổ đông cần chuẩn bị những tài liệu quan trọng và không thể thiếu sau đây:

Quý khách hàng cần chuẩn bị hộ chiếu, thẻ căn cước, CMND, với trường hợp cổ đông góp vốn vào công ty là cá nhân hoặc giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hay quyết định thành lập tổ chức và quyết góp vốn, tiến hành cử người đại diện quản lý vốn trong công ty cổ phần, được áp dụng trong trường hợp cổ đông góp vốn là công ty hoặc các tổ chức. 

Những thông tin bắt buộc phải có cho việc thành lập Công ty cổ phần bao gồm:

Tên thành lập Công ty cổ phần.

Địa chỉ của trụ sở Công ty dự định thành lập.

Xác định ngành nghề kinh doanh của công ty theo hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam.

Thông tin của các cổ đông góp vốn và tỷ lệ cổ phần trong công ty.

Số vốn điều lệ Công ty sẽ đăng ký để tiến hành hoạt động kinh doanh

Những thông tin về nhân thân của người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần.

Có các giấy tờ trong hợp đồng thuê địa chỉ trụ sở chính kèm theo tài liệu chứng minh địa chỉ làm trụ sở chính của công ty và có chức năng kinh doanh văn phòng, đối với trường hợp sử dụng nhà tầng làm trụ sở chính.

Hồ sơ cần chuẩn bị để làm thủ tục thành lập công ty cổ phần

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì đối với loại hình công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký thành lập bao gồm:

Bản đề nghị việc Đăng ký thành lập công ty cổ phần theo mẫu.

Điều lệ của Công ty cổ phần.

Quý khách hàng cần nộp bản danh sách cổ đông tham gia góp vốn sáng lập công ty và đối với các cổ đông là nhà đầu tư đến từ nước ngoài hay danh sách chủ thể đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

các bước thành lập công ty cổ phần

các bước thành lập công ty cổ phần

Chuẩn bị bản sao các giấy tờ: Giấy chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân. Bản quyết định thành lập công ty cổ phần, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp hoặc các giấy tờ tương ứng khác có liên quan, giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và có  văn bản ủy quyền đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức góp vốn.

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc với  tổ chức kinh tế có vốn đầu tư ở nước ngoài vào Việt Nam.

Thực hiện những cam kết mục tiêu xã hội và môi trường.

Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Nếu không phải Chủ sở hữu hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp một bản sao hợp lệ với các giấy tờ chứng thực cá nhân kèm theo hợp đồng cung cấp dịch vụ, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần

Sau khi soạn thảo hồ sơ, cần tiến hành nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tỉnh thành nơi dự kiến đặt trụ sở chính. Quy trình nộp hồ sơ theo trình tự như sau:

Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Người có nhu cầu cần nộp hồ sơ đã soạn thảo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy biên nhận và hồ sơ sẽ được giải quyết trong vòng 03 ngày làm việc. Nếu không, người nộp hồ sơ cần bổ sung, điều chỉnh hồ sơ theo quy định.

Nộp hồ sơ online: 

Sau khi soạn thảo hồ sơ, người có nhu cầu thực hiện scan hồ sơ và update thông tin tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau khi hồ sơ được duyệt, người nộp hồ sơ nộp bản chính đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tục sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Báo cáo thành lập công ty cổ phần: Đăng trên cổng thông tin điện tử quốc gia về doanh nghiệp

Thực hiện thủ tục khắc dấu tròn doanh nghiệp và thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký quốc gia

Mở tài khoản ngân hàng và thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan đăng ký kinh doanh

Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử

Đóng thuế môn bài qua mạng bằng cách sử dụng Chữ ký số điện tử để nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp

Đến cơ quan thuế tại tỉnh/thành phố, nơi công ty đặt trụ sở chính rồi tiến hành kê khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ đặt in hóa đơn, nhận kết quả đặt in hóa đơn, in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn

Thực hiện việc báo cáo thuế và làm sổ sách hàng tháng, quý, năm.

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần của Luật Rong Ba

Có thể thấy các bước thành lập công ty cổ phần tương đối phức tạp và mất nhiều thời gian.

Tuy nhiên, không phải bất kỳ chủ doanh nghiệp nào cũng có thể tự thực hiện các bước thành lập công ty cổ phần

Để giúp quý chủ công ty dễ dàng thực hiện thủ tục này, Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần nhanh chóng tại Hà Nội. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý chủ công ty sẽ:

Hạn chế tối đa việc lãng phí thời gian, chi phí đi lại.

Không bị trả hồ sơ nhiều lần do sai sót.

Không bị gián đoạn công việc điều hành kinh doanh.

Tiết kiệm chi phí với dịch vụ trọn gói và giá cả hợp lý.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trên đây, là phần tư vấn của Luật Rong Ba về các bước thành lập công ty cổ phần.

Hy vọng, bài viết trên sẽ giải đáp được những băn khoăn của quý chủ doanh nghiệp về các bước thành lập công ty cổ phần.

Bên cạnh đó, nếu có bất kỳ thắc mắc về dịch vụ hoặc pháp lý về doanh nghiệp, hãy gọi đến Hotline, Luật Rong Ba sẽ mang đến cho bạn giải pháp tối ưu nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775