Bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

Bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự được quy định như thế nào? Liệu có thể yêu cầu cưỡng chế đối với việc thi hành vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự không? Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc nói trên.

TƯ VẤN VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Trong vụ án hình sự, giải quyết vấn đề dân sự là nhu cầu tất yếu bởi hầu hết các vụ án thường liên quan đến người bị hại tức người bị xâm phạm đến quyền lợi.

Và theo quy định của pháp luật thì những người có hành vi gây thiệt hại đối với người khác sẽ phải bồi thường.

Nếu bạn quan tâm đến việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự hãy gửi câu hỏi đến chúng tôi theo số hotline để được giải đáp.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cùng đội ngũ luật sư đông đảo, tâm huyết, tài năng có thể giải đáp mọi vướng mắc của quý khách hàng về:

Trình tự và thủ tục giải quyết đối với vụ án hình sự

Quy định bồi thường dân sự, bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự như thế nào

Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc giải quyết bồi thường trong vụ án hình sự

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Quy trình giải quyết bồi thường trong vụ án hình sự

Căn cứ vào Điểm a, khoản 2, Điều 482 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì sau khi có bản án hay quyết định của tòa án thì bị đơn sẽ phải thi hành án ngày tức tiến hành bồi thường ngay cho bên bị hại.

Theo quy định trong Luật thi hành án dân sự năm 2018, khi bán án của Tòa có hiệu lực thì bên Chi cục thi hành án sẽ để cho hai bên: kẻ gây hại và người bị hại tự nguyện thực hiện các quyết định của tòa.

Theo khoản 19, điều 1 của Luật thi hành án dân sự 2014 sửa đổi bổ sung: quy định về thời gian tự nguyện giải quyết thiệt hại giữa hai bên không quá 10 ngày kể từ thời điểm người phải thi hành án nhận quyết định bồi thường từ Tòa án.

Nếu lo sợ người gây thiệt hại có hành vi hủy hoại tài sản, tẩu tán tài sản để trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên của Tòa án có thể áp dụng các biện pháp được quy định rõ ở Chương IV của bộ luật này.

Nếu hết thời hạn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự cho bên bị hại mà bên người gây hại vẫn không thực hiện trách nhiệm của mình thì Tòa án có thể thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

Trường hợp đã hết thời hạn bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự mà người gây hại vẫn cố tình không thực hiện thì người bị hại có thể làm đơn gửi đến cơ quan thi hành án yêu cầu thi hành án.

NỘI DUNG ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Để yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự người bị hại cần viết đơn theo quy định tại khoản 13 Điều 1, Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014 như sau:

Họ tên địa chỉ của người yêu cầu thi hành án bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

Tên cơ quan thi hành án nơi bạn gửi yêu cầu

Đầy đủ thông tin, địa chỉ của người được thi hành án và người phải thi hành án

Nội dung yêu cầu thi hành án

Đầy đủ thông tin liên quan đến tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Lưu ý, đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày tháng năm, ký tên hoặc điểm chỉ đầy đủ, rõ ràng. Nếu là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp.

QUYỀN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ ĐỐI VỚI VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Quyền cưỡng chế đối với việc bồi thường thiệt hại

Sau khi đã hết thời gian bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự mà bên gây thiệt hại vẫn không thi hành bản án thì cơ quan thi hành án có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo điều luật 71, luật thi hành án dân sự 2008 như sau:

Được khấu trừ tiền trong tài khoản, thu hồi, xử lý đối với tiền, tài sản có giá trị của người thi hành án.

Tòa án cũng có thể trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.

Kê khai, xử lý tài sản của người phải thi hành án, ngay cả tài sản đang thuộc quyền nắm giữ của người thứ 3

Khai thác tài sản của người phải thi hành án đang sở hữu.

Yêu cầu chuyển giao tài sản, chuyển giao vật có giá trị, giấy tờ có giá trị 

Buộc người gây hại thực hiện hoặc không thực hiện một số công việc nhất định.

Trong trường hợp người phải thi hành án hoàn toàn không có khả năng chi trả cho người bị hại thì cơ quan thi hành án sẽ tiến hành xác định điều kiện thi hành án. 

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Khi giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cần phải thực hiện đúng nguyên tắc bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 605 BLDS.

Cần phải tôn trọng thỏa thuận của các bên về mức bồi thường, hình thức bồi thường và phương thức bồi thường, nếu thỏa thuận đó không trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được thì khi giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cần chú ý:

a) Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ, có nghĩa là khi có yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại do tài sản, sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm phải căn cứ vào các điều luật tương ứng của BLDS quy định trong trường hợp cụ thể đó thiệt hại bao gồm những khoản nào và thiệt hại đã xảy ra là bao nhiêu, mức độ lỗi của các bên để buộc người gây thiệt hại phải bồi thường các khoản thiệt hại tương xứng đó.

b) Để thiệt hại có thể được bồi thường kịp thời, Tòa án phải giải quyết nhanh chóng yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại trong thời hạn luật định.

Trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật tố tụng để giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự.

c) Người gây thiệt hại chỉ có thể được giảm mức bồi thường khi có đủ hai điều kiện sau đây:

Do lỗi vô ý mà gây thiệt hại;

Thiệt hại xảy ra quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của người gây thiệt hại, có nghĩa là thiệt hại xảy ra mà họ có trách nhiệm bồi thường so với hoàn cảnh kinh tế trước mắt của họ cũng như về lâu dài họ không thể có khả năng bồi thường được toàn bộ hoặc phần lớn thiệt hại đó.

d) Mức bồi thường thiệt hại không còn phù hợp với thực tế, có nghĩa là do có sự thay đổi về tình hình kinh tế, xã hội,

Sự biến động về giá cả mà mức bồi thường đang được thực hiện không còn phù hợp trong điều kiện đó hoặc do có sự thay đổi về tình trạng thương tật,

Khả năng lao động của người bị thiệt hại cho nên mức bồi thường thiệt hại không còn phù hợp với sự thay đổi đó hoặc do có sự thay đổi về khả năng kinh tế của người gây thiệt hại…

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự có đồng phạm được xác định như thế nào?

Khi xem xét, quyết định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, tòa án căn cứ vào Điều 48 Bộ luât Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ án có đồng phạm được thực hiện theo quy định tại Điều 587 Bộ luật Dân sự năm 2015,

Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 quy định:

bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

“Điều 48. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi

Người phạm tội phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, phải sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại vật chất đã được xác định do hành vi phạm tội gây ra.

Trong trường hợp phạm tội gây thiệt hại về tinh thần, Tòa án buộc người phạm tội phải bồi thường về vật chất, công khai xin lỗi người bị hại.”

Điều 587 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

Điều 587. Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.”

Ngoài ra, để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự thì Tòa án có thể tham khảo thêm hướng dẫn tại Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Rong Ba về ly hôn thuận tình cần những giấy tờ gì? Và những vấn đề pháp lý có liên quan.

Nếu bạn đang cần giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự có liên quan nhưng còn thiếu kinh nghiệm hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline để được giúp đỡ. Chúng tôi cam kết nỗ lực hết mình vì lợi ích chính đáng của khách hàng.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775