Bảo hộ giống cây trồng

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được.

Bảo hộ giống cây trồng giúp tác giả tạo ra giống cây trồng mới giới thiệu được các tính mới của loại cây trồng đó, đồng thời tránh tình trạng sao chép bất hợp pháp các tính trạng do kiểu ghen và sự phối hợp gen mà tác giả đã tạo ra cho giống cây trồng đó.

Cơ sở pháp lý liên quan đến vấn đề đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009;

Nghị định 88/2010/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT về quyền đối với giống cây trồng.

Điều kiện để giống cây trồng được bảo hộ

Một giống cây trồng được bảo hộ khi chúng đáp ứng được những điều kiện nhất định. Sau đây là những điều kiện đó:

Về tính mới:

Một trong những yêu cầu để giống cây trồng được bảo hộ tại Việt Nam đó chính là giống cây trồng phải có tính mới thương mại (tính mới của giống cây trồng).

Tính mới thương mại của giống cây trồng tại Việt Nam không giới hạn về không gian (trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam) nhưng giới hạn về mặt thời gian và loại giống cây trồng: 01 năm trên lãnh thổ Việt Nam; ngoài lãnh thổ Việt Nam sáu năm đối với các nhóm cây thân gỗ và nho, bốn năm đối với cây trồng khác.

Còn theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) thì giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có quyền đăng ký hoặc người được phép của người đó bán hoặc phân phối bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký một năm hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng thuộc loài thân gỗ và cây nho, bốn năm đối với giống cây trồng khác.

Tính mới của giống cây trồng còn được thể hiện ở tên gọi phù hợp, phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng loài.

Về tính khác biệt:

Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn đăng ký hoặc ngày ưu tiên nếu đơn đó được hưởng quyền ưu tiên. Những trường hợp sau đây được coi là giống cây trồng được biết đến rộng rãi:

Giống cây trồng mà vật liệu dùng để nhân giống hoặc vật liệu thu hoạch của giống cây đó được sử dụng một cách rộng rãi trên thị trường ở bất kỳ quốc gia nào tại thời điểm nộp đơn đăng ký bảo hộ;

Giống cây trồng đã được bảo hộ hoặc đưa vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào;

Giống cây trồng là đối tượng trong đơn đăng ký bảo hộ hoặc đơn đăng ký vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào, nếu các đơn này không bị từ chối.

Như vậy, để thẩm định tính khác biệt của giống cây trồng khi xem xét tiêu chuẩn bảo hộ là giống cây trồng đó đã được biết đến một cách rộng rãi hoặc đã được bảo hộ, được công bố bản mô ta chỉ tiết chi tiết giống cây trồng.

Tuy nhiên, việc xác định giống cây trồng được biết đến một cách rộng rãi không bao gồm việc giống cây trồng đó đã được nộp đơn bảo hộ ở nước ngoài nhưng chưa công bố.

Về tính đồng nhất:

Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự biểu hiện như nhau về các tính trạng liên quan, trừ những sai lệch trong phạm vi cho phép đối với một số tính trạng cụ thể trong quá trình nhân giống.

“Tính trạng liên quan” được sử dụng để diễn đạt (mô tả) các tính trạng được yêu cầu bảo hộ của giống cây trồng. Nếu không có tính trạng liên quan thì giống cây trồng không được coi là có tính đồng nhất và như vậy sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo hộ.

Tính trạng của giống cây trồng được liệt kê trong hướng dẫn khảo nghiệm là tính trạng quan trọng đối với việc mô tả giống đó, là yếu tố để phân biệt với một giống khác và để xét nghiệm tính đồng nhất và tính ổn định.

Các tính trạng mang bản chất hình thái học có nghĩa là mô tả trạng thái biểu hiện khác nhau về số lượng, chất lượng, về đặc điểm sinh học, hóa sinh học hoặc bản chất khác nhưng có khả năng nhận biết một cách chính xác, có thể mô tả được một cách tỉ mỉ, cho ra những kết quả nhất quán và có khả năng lặp lại như ban đầu.

Về tính ổn định:

Giống cây được coi là có tính ổn định nếu như các tính trạng liên quan của giống cây đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban đầu, không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ.

Vẫn coi là giống cây trồng có tính ổn định nếu qua thời gian, giống cây trồng có thể có sự thay đổi nhất định về chất lượng dưới sự tác động của điều kiện ngoại cảnh, tuy nhiên các tính trạng liên quan của giống cây trồng vẫn giữ được theo mô tả ban đầu.

Giống cây trồng phải có tên phù hợp:

Ngoài những điều kiện trên thì điều kiện về tên gọi của giống cây trồng cũng là một trong những điều kiện phi kỹ thuật ( có thể hiểu điều kiện về tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định là những điều kiện kỹ thuật được xác định thông qua khảo nghiệm, điều kiện về tính mới và tên gọi là những điều kiện phi kỹ thuật).

Như vậy, tên gọi của giống cây trồng phải phù hợp với điều kiện do pháp luật quy định. Cụ thể, tên của giống cây trồng phải phù hợp cho giống cây trồng, tên đó phải trùng với tên đã được đăng ký bảo hộ ở bất kỳ quốc gia nào có ký kết với Việt Nam thỏa thuận về bảo hộ giống cây trồng.

Sẽ coi là tên của giống cây trồng phù hợp nếu nó có khả năng dễ dàng phân biệt với tên của các giống cây khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự.

Theo quy định tại Điều 163 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) thì tên của giống cây trồng không được coi là phù hợp trong các trường hợp sau đây:

Chỉ bao gồm các chữ số, trừ trường hợp chữ số liên quan đến đặc tính hoặc sự hình thành giống đó;

Vi phạm đạo đức xã hội;

Dễ gây hiểu nhầm về các đặc trưng, đặc tính của giống đó;

Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả;

Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng;

Ảnh hưởng đến quyền đã có trước của tổ chức, cá nhân khác.

Đồng thời với quy định về tên gọi của giống cây trồng, pháp luật còn quy định nghĩa vụ sử dụng tên giống cây trồng như đã ghi trong văn bằng bảo hộ của tổ chức, cá nhân chào bán hoặc đưa ra thị trường vật liệu nhân giống cây, ngay cả khi hết thời hạn bảo hộ.

Ngoài ra, tên giống cây trồng vẫn phải có khả năng nhận biết một cách dễ dàng khi tên giống cây trồng được kết hợp với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại hoặc chỉ dẫn tương tự với tên giống cây trồng đã được đăng ký để chào bán và đưa ra thị trường.

Yêu cầu hồ sơ:

Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng gồm:

Tờ khai đăng ký (theo mẫu);

Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật (theo mẫu);

Giấy uỷ quyền nếu đơn được nộp thông qua đại diện;

Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký;

Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Quy trình và thẩm quyền giải quyết: 

Cách thức nộp đơn:

Đối với chủ thể tiến hành đăng ký bảo hộ giống cây trồng khác nhau thì cách thức nộp đơn được pháp luật quy định cũng khác nhau:

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng (sau đây gọi là đơn đăng ký bảo hộ) trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài không có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam nộp đơn đăng ký bảo hộ thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Thẩm quyền giải quyết: 

Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

Cơ quan bảo hộ (Cục Trồng trọt) tiếp nhận.

Quy trình tiến hành: 

Cục Trồng trọt tiếp nhận Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Thẩm định hình thức đơn để xác định tính hợp lệ;

Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng;

Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ (gồm thẩm định tính mới và tên gọi phù hợp của giống cây trồng; thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng);

Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ.

Thời hạn và thời hiệu đối với vấn đề đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam: 

Thời gian giải quyết

Thời gian thẩm định hình thức đơn: 15 ngày kể từ ngày nhận đơn;

Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng: 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận;

Thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật: 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật.

Hiệu lực của bằng bảo hộ

Trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết hai mươi lăm năm đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết hai mươi năm đối với các giống cây trồng khác.

bảo hộ giống cây trồng
bảo hộ giống cây trồng

Trên đây là những quy định cơ bản nhất về thủ tục đăng ký bảo vệ quyền đối với giống cây trồng. Thủ tục đã được thu gọn đảm bảo cho hoạt động này được diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả.

Các dịch vụ về tư vấn bảo hộ giống cây trồng ở Việt Nam

Tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ ;

Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ ở Việt Nam và ở nước ngoài;

Tư vấn và thực hiện dịch vụ duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;

Tư vấn và đánh giá khả năng vi phạm các quyền đối với bản thiết kế bố trí đang được bảo hộ;

Đánh giá hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;

Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các Giống cây trồng đó ở Việt Nam và ở nước ngoài.

Hỗ trợ tư vấn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam ở đâu?

Để tránh bị cơ quan nhà nước ra công văn, thông báo về những sai sót không đáng có trong hồ sơ đăng ký bạn có thể tìm đến các đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ để được hỗ trợ tốt nhất.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cần dựa trên các yếu tố về kinh nghiệm, chất lượng, hiệu suất làm việc, uy tín… Rong Ba Group là đơn vị đáp ứng được tất cả những yêu cầu như vậy.

Uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu

Rong Ba Group là đơn vị cung cấp dịch vụ hàng đầu về các vấn đề về sở hữu trí tuệ; đảm bảo chất lượng, phản hồi điện thoại và email của khách hàng trong thời gian sớm nhất, đem đến cho khách hàng sự hài lòng.

Hệ thống quản lý

Rong Ba Group với hệ thống quản lý có mặt tại những thành phố trọng điểm quốc gia. Do đó, khách hàng có thể thụ hưởng những lợi ích tối đa từ mạng lưới cũng như hiệu suất làm việc của chúng tôi.

Cộng tác chặt chẽ

Rong Ba Group luôn được đánh giá cao bởi sự cộng tác chặt chẽ với các đối tác, khách hàng trên toàn quốc, hướng vào sự phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc biệt các chuyên gia về sở hữu trí tuệ của Rong Ba Group được đào tạo chuyên môn cao và sâu, kinh nghiệm làm việc để thực hiện những dịch vụ về sở hữu trí tuệ có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Dịch vụ tiết kiệm thời gian, giá cả hợp lý mang tính cạnh tranh

Khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu muốn giao hàng tại địa chỉ mong muốn sẽ được Rong Ba Group phân bổ nhân viên đến nhận các tài liệu đúng địa điểm và thời gian mà khách hàng yêu cầu, đảm bảo cho việc đăng ký được tiến hành nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý, chi phí cạnh tranh để lựa chọn của khách hàng là đúng đắn nhất.

Lợi ích nhận được từ dịch vụ của Rong Ba Group

Cung cấp kiến thức cơ bản, dễ hiểu về các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ; kết hợp hài hòa với khách hàng trong việc hoàn thiện và xử lý hồ sơ; đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục để được cấp chứng nhận; hỗ trợ và tư vẫn giải quyết tranh chấp, xâm phạm thương hiệu đã đăng ký….

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin