Bảo hộ giống cây trồng

Một số khái quát về đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được.

Bảo hộ giống cây trồng giúp tác giả tạo ra giống cây trồng mới giới thiệu được các tính mới của loại cây trồng đó, đồng thời tránh tình trạng sao chép bất hợp pháp các tính trạng do kiểu ghen và sự phối hợp gen mà tác giả đã tạo ra cho giống cây trồng đó.

Cơ sở pháp lý liên quan đến vấn đề đăng ký bảo hộ giống cây trồng

 • Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009;
 • Nghị định 88/2010/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT về quyền đối với giống cây trồng.

Điều kiện để giống cây trồng được bảo hộ

Một giống cây trồng được bảo hộ khi chúng đáp ứng được những điều kiện nhất định. Sau đây là những điều kiện đó:

Về tính mới:

Một trong những yêu cầu để giống cây trồng được bảo hộ tại Việt Nam đó chính là giống cây trồng phải có tính mới thương mại (tính mới của giống cây trồng).

Tính mới thương mại của giống cây trồng tại Việt Nam không giới hạn về không gian (trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam) nhưng giới hạn về mặt thời gian và loại giống cây trồng: 01 năm trên lãnh thổ Việt Nam; ngoài lãnh thổ Việt Nam sáu năm đối với các nhóm cây thân gỗ và nho, bốn năm đối với cây trồng khác.

Còn theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) thì giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có quyền đăng ký hoặc người được phép của người đó bán hoặc phân phối bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký một năm hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng thuộc loài thân gỗ và cây nho, bốn năm đối với giống cây trồng khác.

Tính mới của giống cây trồng còn được thể hiện ở tên gọi phù hợp, phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng loài.

Về tính khác biệt:

Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn đăng ký hoặc ngày ưu tiên nếu đơn đó được hưởng quyền ưu tiên. Những trường hợp sau đây được coi là giống cây trồng được biết đến rộng rãi:

 • Giống cây trồng mà vật liệu dùng để nhân giống hoặc vật liệu thu hoạch của giống cây đó được sử dụng một cách rộng rãi trên thị trường ở bất kỳ quốc gia nào tại thời điểm nộp đơn đăng ký bảo hộ;
 • Giống cây trồng đã được bảo hộ hoặc đưa vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào;
 • Giống cây trồng là đối tượng trong đơn đăng ký bảo hộ hoặc đơn đăng ký vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào, nếu các đơn này không bị từ chối.

Như vậy, để thẩm định tính khác biệt của giống cây trồng khi xem xét tiêu chuẩn bảo hộ là giống cây trồng đó đã được biết đến một cách rộng rãi hoặc đã được bảo hộ, được công bố bản mô ta chỉ tiết chi tiết giống cây trồng.

Tuy nhiên, việc xác định giống cây trồng được biết đến một cách rộng rãi không bao gồm việc giống cây trồng đó đã được nộp đơn bảo hộ ở nước ngoài nhưng chưa công bố.

Về tính đồng nhất:

Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự biểu hiện như nhau về các tính trạng liên quan, trừ những sai lệch trong phạm vi cho phép đối với một số tính trạng cụ thể trong quá trình nhân giống.

“Tính trạng liên quan” được sử dụng để diễn đạt (mô tả) các tính trạng được yêu cầu bảo hộ của giống cây trồng. Nếu không có tính trạng liên quan thì giống cây trồng không được coi là có tính đồng nhất và như vậy sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo hộ.

Tính trạng của giống cây trồng được liệt kê trong hướng dẫn khảo nghiệm là tính trạng quan trọng đối với việc mô tả giống đó, là yếu tố để phân biệt với một giống khác và để xét nghiệm tính đồng nhất và tính ổn định.

Các tính trạng mang bản chất hình thái học có nghĩa là mô tả trạng thái biểu hiện khác nhau về số lượng, chất lượng, về đặc điểm sinh học, hóa sinh học hoặc bản chất khác nhưng có khả năng nhận biết một cách chính xác, có thể mô tả được một cách tỉ mỉ, cho ra những kết quả nhất quán và có khả năng lặp lại như ban đầu.

Về tính ổn định:

Giống cây được coi là có tính ổn định nếu như các tính trạng liên quan của giống cây đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban đầu, không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ.

Vẫn coi là giống cây trồng có tính ổn định nếu qua thời gian, giống cây trồng có thể có sự thay đổi nhất định về chất lượng dưới sự tác động của điều kiện ngoại cảnh, tuy nhiên các tính trạng liên quan của giống cây trồng vẫn giữ được theo mô tả ban đầu.

Giống cây trồng phải có tên phù hợp:

Ngoài những điều kiện trên thì điều kiện về tên gọi của giống cây trồng cũng là một trong những điều kiện phi kỹ thuật ( có thể hiểu điều kiện về tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định là những điều kiện kỹ thuật được xác định thông qua khảo nghiệm, điều kiện về tính mới và tên gọi là những điều kiện phi kỹ thuật).

Như vậy, tên gọi của giống cây trồng phải phù hợp với điều kiện do pháp luật quy định. Cụ thể, tên của giống cây trồng phải phù hợp cho giống cây trồng, tên đó phải trùng với tên đã được đăng ký bảo hộ ở bất kỳ quốc gia nào có ký kết với Việt Nam thỏa thuận về bảo hộ giống cây trồng.

Sẽ coi là tên của giống cây trồng phù hợp nếu nó có khả năng dễ dàng phân biệt với tên của các giống cây khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự.

Theo quy định tại Điều 163 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) thì tên của giống cây trồng không được coi là phù hợp trong các trường hợp sau đây:

 • Chỉ bao gồm các chữ số, trừ trường hợp chữ số liên quan đến đặc tính hoặc sự hình thành giống đó;
 • Vi phạm đạo đức xã hội;
 • Dễ gây hiểu nhầm về các đặc trưng, đặc tính của giống đó;
 • Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả;
 • Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng;
 • Ảnh hưởng đến quyền đã có trước của tổ chức, cá nhân khác.

Đồng thời với quy định về tên gọi của giống cây trồng, pháp luật còn quy định nghĩa vụ sử dụng tên giống cây trồng như đã ghi trong văn bằng bảo hộ của tổ chức, cá nhân chào bán hoặc đưa ra thị trường vật liệu nhân giống cây, ngay cả khi hết thời hạn bảo hộ.

Ngoài ra, tên giống cây trồng vẫn phải có khả năng nhận biết một cách dễ dàng khi tên giống cây trồng được kết hợp với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại hoặc chỉ dẫn tương tự với tên giống cây trồng đã được đăng ký để chào bán và đưa ra thị trường.

Yêu cầu hồ sơ:

Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng gồm:

 • Tờ khai đăng ký (theo mẫu);
 • Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật (theo mẫu);
 • Giấy uỷ quyền nếu đơn được nộp thông qua đại diện;
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký;
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Quy trình và thẩm quyền giải quyết: 

Cách thức nộp đơn:

Đối với chủ thể tiến hành đăng ký bảo hộ giống cây trồng khác nhau thì cách thức nộp đơn được pháp luật quy định cũng khác nhau:

 • Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng (sau đây gọi là đơn đăng ký bảo hộ) trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài không có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam nộp đơn đăng ký bảo hộ thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Thẩm quyền giải quyết: 

 • Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới.
 • Cơ quan bảo hộ (Cục Trồng trọt) tiếp nhận.

Quy trình tiến hành: 

 • Cục Trồng trọt tiếp nhận Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;
 • Thẩm định hình thức đơn để xác định tính hợp lệ;
 • Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng;
 • Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ (gồm thẩm định tính mới và tên gọi phù hợp của giống cây trồng; thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng);
 • Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ.

Thời hạn và thời hiệu đối với vấn đề đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam: 

Thời gian giải quyết

– Thời gian thẩm định hình thức đơn: 15 ngày kể từ ngày nhận đơn;
– Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng: 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận;
– Thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật: 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật.

Hiệu lực của bằng bảo hộ

 • Trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết hai mươi lăm năm đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết hai mươi năm đối với các giống cây trồng khác.
 • Trên đây là những quy định cơ bản nhất về thủ tục đăng ký bảo vệ quyền đối với giống cây trồng. Thủ tục đã được thu gọn đảm bảo cho hoạt động này được diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả.

Các dịch vụ về tư vấn bảo hộ giống cây trồng ở Việt Nam

 • Tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ ;
 • Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Tư vấn và đánh giá khả năng vi phạm các quyền đối với bản thiết kế bố trí đang được bảo hộ;
 • Đánh giá hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các Giống cây trồng đó ở Việt Nam và ở nước ngoài.

Hỗ trợ tư vấn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam ở đâu?

Để tránh bị cơ quan nhà nước ra công văn, thông báo về những sai sót không đáng có trong hồ sơ đăng ký bạn có thể tìm đến các đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ để được hỗ trợ tốt nhất.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cần dựa trên các yếu tố về kinh nghiệm, chất lượng, hiệu suất làm việc, uy tín… Rong Ba Group là đơn vị đáp ứng được tất cả những yêu cầu như vậy.

Uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu

Rong Ba Group là đơn vị cung cấp dịch vụ hàng đầu về các vấn đề về sở hữu trí tuệ; đảm bảo chất lượng, phản hồi điện thoại và email của khách hàng trong thời gian sớm nhất, đem đến cho khách hàng sự hài lòng.

Hệ thống quản lý

Rong Ba Group với hệ thống quản lý có mặt tại những thành phố trọng điểm quốc gia. Do đó, khách hàng có thể thụ hưởng những lợi ích tối đa từ mạng lưới cũng như hiệu suất làm việc của chúng tôi.

Cộng tác chặt chẽ

Rong Ba Group luôn được đánh giá cao bởi sự cộng tác chặt chẽ với các đối tác, khách hàng trên toàn quốc, hướng vào sự phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc biệt các chuyên gia về sở hữu trí tuệ của Rong Ba Group được đào tạo chuyên môn cao và sâu, kinh nghiệm làm việc để thực hiện những dịch vụ về sở hữu trí tuệ có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Dịch vụ tiết kiệm thời gian, giá cả hợp lý mang tính cạnh tranh

Khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu muốn giao hàng tại địa chỉ mong muốn sẽ được Rong Ba Group phân bổ nhân viên đến nhận các tài liệu đúng địa điểm và thời gian mà khách hàng yêu cầu, đảm bảo cho việc đăng ký được tiến hành nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý, chi phí cạnh tranh để lựa chọn của khách hàng là đúng đắn nhất.

Lợi ích nhận được từ dịch vụ của Rong Ba Group

Cung cấp kiến thức cơ bản, dễ hiểu về các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ; kết hợp hài hòa với khách hàng trong việc hoàn thiện và xử lý hồ sơ; đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục để được cấp chứng nhận; hỗ trợ và tư vẫn giải quyết tranh chấp, xâm phạm thương hiệu đã đăng ký….

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775