As 9100

Vật liệu nhựa đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực hàng không và được sử dụng rộng rãi vì lợi thế kỹ thuật và lợi thế trọng lượng của chúng.

Vật liệu nhựa được sử dụng trong nhiều hình thức khác nhau, bao gồm polyme, cán mỏng và vật liệu chống cháy, đã góp phần đáng kể vào trạng thái đổi mới của ngành hàng không trong thiết kế.

Do đó, tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng AS 9100 trong ngành vũ trụ và hàng không vũ trụ, là tiêu chuẩn chất lượng đặc biệt cho ngành hàng không vũ trụ và hàng không vũ trụ, có tầm quan trọng hàng đầu để đảm bảo an toàn, tin cậy và tin cậy trong lĩnh vực mở rộng nhanh chóng có giá trị này.

Bộ tiêu chuẩn AS là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho các công ty trong ngành hàng không, vũ trụ và quốc phòng.

Bộ tiêu chuẩn này kết hợp tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 và bao gồm thêm các yêu cầu bổ sung cụ thể đối với ngành hàng không vũ trụ.

Quản lý chất lượng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ có thể là yếu tố quyết định giữa thành công về tài chính và những sai lầm tai hại.

As 9100 có thể chuẩn hóa cách Doanh nghiệp hoạt động và đảm bảo uy tín ngành hàng không vững chắc.

Vậy tiêu chuẩn quản lý chất lượng hàng không vũ trụ AS là gì? Và có lợi ích như thế nào?

Trong bài viết dưới đây Luật Rong Ba sẽ giới thiệu về các thông tin, lợi ích khi quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn as 9100.

Giới thiệu cơ bản về tiêu chuẩn as 9100

Cả as 9100 và ISO 9001 đều là các tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu để triển khai Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) trong tổ chức của bạn. As 9100 dựa trên các yêu cầu của ISO 9001, do đó, dễ dàng nhất để nói về tiêu chuẩn này trước tiên.

ISO 9001 là tiêu chuẩn được công nhận bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO). Các yêu cầu được công nhận trên khắp thế giới là cơ sở chấp nhận được để thực hiện QMS, và nó được cập nhật lần cuối vào năm 2015, vì vậy nó được gọi là ISO 9001: 2015.

Mặc dù tiêu chuẩn ISO 9001 được chấp nhận bởi bất kỳ ngành công nghiệp nào trên thế giới, as 9100 được sửa đổi cụ thể cho các công ty hàng không, vũ trụ.

Điều mà Tập đoàn Chất lượng Không gian Vũ trụ Quốc tế (IAQG) đã thực hiện là mang toàn bộ các yêu cầu của ISO 9001: 2015 và sau đó bổ sung vào các yêu cầu cụ thể về Hệ thống Quản lý Chất lượng hàng không vũ trụ mà không cần xoá bỏ bất kỳ yêu cầu hiện có của ISO 9001, do đó tạo ra tiêu chuẩn AS lần soát xét D; những bổ sung này xuất hiện bằng chữ in đậm và in nghiêng trong tài liệu.

Hiện nay có hơn 17.000 công ty chứng nhận as 9100 trên toàn thế giới tính đến tháng 3 năm 2017.

Ngoài AS 9100, còn có hai bộ yêu cầu khác cho các loại công ty hàng không: AS9110 cho QMS của các tổ chức bảo trì hàng không và AS9120 cho QMS của các nhà phân phối phụ tùng hàng không vũ trụ.

Ngoài ra, có các tài liệu hỗ trợ trong họ AS 9100: AS9101 là một danh mục đánh giá kiểm tra và tài liệu đánh giá, AS 9102 là tài liệu hướng dẫn thực hiện kiểm tra bài viết hàng không hàng đầu, AS9103 đưa ra hướng dẫn để quản lý các đặc tính chính và nhiều hệ thống khác để giúp thực hiện các yêu cầu QMS.

Tiêu chuẩn as 9100 là gì?

As 9100 (BS EN 9100) là tiêu chuẩn quản lý chất lượng chung duy nhất cho các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ về an toàn hàng không và quản lý hàng không. Tiêu chuẩn này được sử dụng và được hỗ trợ bởi các công ty hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới và trên toàn bộ chuỗi cung ứng của họ.

Tiêu chuẩn as 9100 có thể được sử dụng bởi các tổ chức trong toàn ngành hàng không vũ trụ, bao gồm các công ty thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng và phân phối.

Bên cạnh đó hiện nay còn có bộ tiêu chuẩn as:

Bộ tiêu chuẩn as là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho các công ty trong ngành hàng không, vũ trụ và quốc phòng.

Bộ tiêu chuẩn này kết hợp tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 và bao gồm thêm các yêu cầu bổ sung cụ thể đối với ngành hàng không vũ trụ.

Và hiện nay có các bộ biêu chuẩn như sau:

AS9100D / EN9100: 2016 tiêu chuẩn cho các tổ chức thiết kế, phát triển hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hàng không, vũ trụ và quốc phòng bao gồm các bộ phận, linh kiện và lắp ráp.

AS9110C / EN9110: 2016 tiêu chuẩn cho các đơn vị sửa chữa và dựa trên AS9100 nhưng bổ sung các yêu cầu cụ thể quan trọng cho công tác bảo trì các máy bay thương mại, tư nhân và quân sự.

AS9120B / EN9100: 2016 tiêu chuẩn cho các nhà dự trữ và phân phối phụ tùng cho các đơn vị sản xuất cung cấp cho ngành hàng không vũ trụ.

AS6081 tiêu chuẩn này được tạo ra để đối ứng với việc gia tăng ngày càng đáng kể của các bộ phận điện tử giả mạo trong chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ, gây ra rủi ro đáng kể về hiệu suất, độ tin cậy và an toàn.

Các tiêu chuẩn AS

AS9100D / EN9100: 2016 tiêu chuẩn cho các tổ chức thiết kế, phát triển hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hàng không, vũ trụ và quốc phòng bao gồm các bộ phận, linh kiện và lắp ráp.

AS9110C / EN9110: 2016 tiêu chuẩn cho các đơn vị sửa chữa và dựa trên AS9100 nhưng bổ sung các yêu cầu cụ thể quan trọng cho công tác bảo trì các máy bay thương mại, tư nhân và quân sự.

AS9120B / EN9100: 2016 tiêu chuẩn cho các nhà dự trữ và phân phối phụ tùng cho các đơn vị sản xuất cung cấp cho ngành hàng không vũ trụ.

AS6081 tiêu chuẩn này được tạo ra để đối ứng với việc gia tăng ngày càng đáng kể của các bộ phận điện tử giả mạo trong chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ, gây ra rủi ro đáng kể về hiệu suất, độ tin cậy và an toàn.

Lợi ích của chứng nhận hàng không vũ trụ as 9100

Công nhận toàn cầu với tư cách là nhà cung cấp uy tín

Chứng nhận được công nhận quốc tế và được chấp nhận trong toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp, thiết lập các tiêu chuẩn ngành cho các nhà cung ứng tìm nguồn cung ứng.

Truy cập vào OEM rộng lớn

Tất cả các công ty đã đăng ký theo tiêu chuẩn Hàng không vũ trụ được liệt kê trong cơ sở dữ liệu OASIS.

Cải thiện mối quan hệ giữa các bên liên quan

Cải thiện nhận thức của tổ chức của bạn với nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp.

Sự hài lòng của khách hàng

Cung cấp các sản phẩm luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng và một dịch vụ đáng tin cậy.

Khả năng giành được nhiều lợi ích kinh doanh

Thông số kỹ thuật mua sắm thường yêu cầu chứng nhận như một điều kiện để cung cấp, vì vậy chứng nhận mở ra cánh cửa.

Giảm chi phí hoạt động

Cải tiến liên tục các quy trình và hiệu quả hoạt động đồng nghĩa với việc tiết kiệm chi phí hoạt động.

Thông tin kinh doanh đã được chứng minh

Xác minh độc lập đối với một tiêu chuẩn công nghiệp được công nhận trên toàn cầu mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới.

Những thay đổi trong tiêu chuẩn as 9100:2016

Tiêu chuẩn as 9100: 2016 đã được phát hành, phiên bản cuối cùng của tiêu chuẩn AS 9100: 2016 hiện đã có. Nó phản ánh điều khoản 10 mới của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 mới.

Các lĩnh vực sau đây đã được sửa đổi, bổ sung:

An toàn sản phẩm.

Yếu tố con người.

Quản lý rủi ro.

Linh kiện giả, Quản lý dự án, Quản lý cấu hình.

Lập kế hoạch và thực hiện sản phẩm.

Hỗ trợ sau gửi hàng.

Phát triển Thiết kế.

Quản lý nhà cung cấp và thử nghiệm nguyên liệu.

Sổ tay quản lý chất lượng và đại diện lãnh đạo.

IAQG đã phát hành một bộ tài liệu hỗ trợ triển khai tham chiếu các thay đổi và cung cấp thêm chi tiết. Bao gồm các thay đổi bổ sung cho các tiêu chuẩn AS9120 và AS9110.

Bộ tiêu chuẩn AS có phù hợp với tổ chức hay không?

AS phù hợp với tổ chức của bạn nếu tổ chức muốn thiết lập quyền truy cập vào chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ toàn cầu và thể hiện cam kết của mình với các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong sản xuất và cung ứng hàng không vũ trụ.

Chúng tôi đã chứng nhận một loạt các nhà cung cấp và nhà sáng tạo trong lĩnh vực này.

Bối cảnh ngành luôn thay đổi. Những thay đổi này có tác động đến nhu cầu khách hàng của tổ chức và đòi hỏi sự phát triển của hệ thống quản lý của tổ chức. Yêu cầu bao gồm:

Thay đổi nhu cầu pháp lý.

Gia công toàn cầu.

Phát triển yêu cầu của khách hàng.

Thời hạn giao hàng ngắn hơn.

Các mối đe dọa toàn vẹn trong Chuỗi cung ứng.

Giảm các yêu cầu xuống mức thấp nhất của chuỗi cung ứng.

Những tiêu chuẩn này áp dụng cho ai?

Để đáp ứng khách hàng của mình, ngành hàng không vũ trụ phải liên tục cung cấp các sản phẩm an toàn và đáng tin cậy, đúng thời gian và với chi phí hợp lý, đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu của khách hàng và cơ quan quản lý.

Điều này phải được thực hiện trong khi tích hợp các sản phẩm có nguồn gốc từ các nhà cung cấp toàn cầu và giao hàng cho các khách hàng với yêu cầu chất lượng khác nhau.

Vì vậy, để đảm bảo tính nhất quán, bộ tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng hàng không vũ trụ này đã được phát triển.

Một số điều cần hiểu về AS9100

Có ba Tiêu chuẩn ASD, thường loại trừ lẫn nhau:

AS9100 – Thiết kế, Phát triển hoặc Sản xuất

AS9110 – Tổ chức bảo dưỡng máy bay

AS9120 – Nhà phân phối ASD của các thành phần như điện tử và phần cứng

AS9100 đề cập đến một số tiêu chuẩn hướng dẫn khác mà bạn nên hiểu. Các tiêu chuẩn bổ sung này không yêu cầu chứng nhận, chúng cung cấp hướng dẫn.

Không quan trọng quy mô tổ chức của bạn là bao nhiêu: 1 người hay 1 triệu người

Nó KHÔNG phải là tiêu chuẩn sản phẩm xác định chất lượng sản phẩm. AS9100 yêu cầu bạn kiểm soát các quy trình của mình để sản phẩm cuối cùng của bạn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Đây KHÔNG phải là Tiêu chuẩn cá nhân – một người không thể được chứng nhận AS9100. Họ có thể tham dự khóa học Đánh giá viên trưởng được Chứng nhận as 9100 và sau đó đăng ký để trở thành đánh giá viên của bên thứ ba.

Công ty đăng ký cấp Chứng chỉ AS9100 chứng minh rằng tổ chức của bạn đã được Đăng ký AS9100 (và ISO 9001) trong thời hạn ba năm. (Xem Ai có thể cấp chứng nhận).

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Rong Ba về hoạt động xin cấp chứng nhận as 9100.

Nếu bạn đọc còn vướng mắc bất cứ thông tin gì trong nội dung tư vấn trên hoặc cần chúng tôi hỗ trợ những thủ tục pháp lý khác xin vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba qua hotline để được tư vấn hiệu quả và nhanh chóng nhất.

 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775