As 9100

Vật liệu nhựa đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực hàng không và được sử dụng rộng rãi vì lợi thế kỹ thuật và lợi thế trọng lượng của chúng.

Vật liệu nhựa được sử dụng trong nhiều hình thức khác nhau, bao gồm polyme, cán mỏng và vật liệu chống cháy, đã góp phần đáng kể vào trạng thái đổi mới của ngành hàng không trong thiết kế.

Do đó, tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng as 9100 trong ngành vũ trụ và hàng không vũ trụ, là tiêu chuẩn chất lượng đặc biệt cho ngành hàng không vũ trụ và hàng không vũ trụ, có tầm quan trọng hàng đầu để đảm bảo an toàn, tin cậy và tin cậy trong lĩnh vực mở rộng nhanh chóng có giá trị này.

Bộ tiêu chuẩn AS là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho các công ty trong ngành hàng không, vũ trụ và quốc phòng.

Bộ tiêu chuẩn này kết hợp tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 và bao gồm thêm các yêu cầu bổ sung cụ thể đối với ngành hàng không vũ trụ.

Quản lý chất lượng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ có thể là yếu tố quyết định giữa thành công về tài chính và những sai lầm tai hại.

as 9100 có thể chuẩn hóa cách Doanh nghiệp hoạt động và đảm bảo uy tín ngành hàng không vững chắc.

Vậy tiêu chuẩn quản lý chất lượng hàng không vũ trụ AS là gì? Và có lợi ích như thế nào?

Trong bài viết dưới đây Luật Rong Ba sẽ giới thiệu về các thông tin, lợi ích khi quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn as 9100.

Giới thiệu cơ bản về tiêu chuẩn as 9100

Cả as 9100 và ISO 9001 đều là các tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu để triển khai Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) trong tổ chức của bạn. as 9100 dựa trên các yêu cầu của ISO 9001, do đó, dễ dàng nhất để nói về tiêu chuẩn này trước tiên.

ISO 9001 là tiêu chuẩn được công nhận bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO). Các yêu cầu được công nhận trên khắp thế giới là cơ sở chấp nhận được để thực hiện QMS, và nó được cập nhật lần cuối vào năm 2015, vì vậy nó được gọi là ISO 9001: 2015.

Mặc dù tiêu chuẩn ISO 9001 được chấp nhận bởi bất kỳ ngành công nghiệp nào trên thế giới, as 9100 được sửa đổi cụ thể cho các công ty hàng không, vũ trụ.

Điều mà Tập đoàn Chất lượng Không gian Vũ trụ Quốc tế (IAQG) đã thực hiện là mang toàn bộ các yêu cầu của ISO 9001: 2015 và sau đó bổ sung vào các yêu cầu cụ thể về Hệ thống Quản lý Chất lượng hàng không vũ trụ mà không cần xoá bỏ bất kỳ yêu cầu hiện có của ISO 9001, do đó tạo ra tiêu chuẩn AS lần soát xét D; những bổ sung này xuất hiện bằng chữ in đậm và in nghiêng trong tài liệu.

Hiện nay có hơn 17.000 công ty chứng nhận as 9100 trên toàn thế giới tính đến tháng 3 năm 2017.

Ngoài as 9100, còn có hai bộ yêu cầu khác cho các loại công ty hàng không: AS9110 cho QMS của các tổ chức bảo trì hàng không và AS9120 cho QMS của các nhà phân phối phụ tùng hàng không vũ trụ.

Ngoài ra, có các tài liệu hỗ trợ trong họ AS 9100: AS9101 là một danh mục đánh giá kiểm tra và tài liệu đánh giá, AS 9102 là tài liệu hướng dẫn thực hiện kiểm tra bài viết hàng không hàng đầu, AS9103 đưa ra hướng dẫn để quản lý các đặc tính chính và nhiều hệ thống khác để giúp thực hiện các yêu cầu QMS.

Tiêu chuẩn as 9100 là gì?

as 9100 (BS EN 9100) là tiêu chuẩn quản lý chất lượng chung duy nhất cho các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ về an toàn hàng không và quản lý hàng không.

Tiêu chuẩn này được sử dụng và được hỗ trợ bởi các công ty hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới và trên toàn bộ chuỗi cung ứng của họ.

Tiêu chuẩn as 9100 có thể được sử dụng bởi các tổ chức trong toàn ngành hàng không vũ trụ, bao gồm các công ty thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng và phân phối.

Bên cạnh đó hiện nay còn có bộ tiêu chuẩn as:

Bộ tiêu chuẩn as là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho các công ty trong ngành hàng không, vũ trụ và quốc phòng.

Bộ tiêu chuẩn này kết hợp tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 và bao gồm thêm các yêu cầu bổ sung cụ thể đối với ngành hàng không vũ trụ.

Và hiện nay có các bộ biêu chuẩn như sau:

AS9100D / EN9100: 2016 tiêu chuẩn cho các tổ chức thiết kế, phát triển hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hàng không, vũ trụ và quốc phòng bao gồm các bộ phận, linh kiện và lắp ráp.

AS9110C / EN9110: 2016 tiêu chuẩn cho các đơn vị sửa chữa và dựa trên AS9100 nhưng bổ sung các yêu cầu cụ thể quan trọng cho công tác bảo trì các máy bay thương mại, tư nhân và quân sự.

AS9120B / EN9100: 2016 tiêu chuẩn cho các nhà dự trữ và phân phối phụ tùng cho các đơn vị sản xuất cung cấp cho ngành hàng không vũ trụ.

AS6081 tiêu chuẩn này được tạo ra để đối ứng với việc gia tăng ngày càng đáng kể của các bộ phận điện tử giả mạo trong chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ, gây ra rủi ro đáng kể về hiệu suất, độ tin cậy và an toàn.

Các tiêu chuẩn AS

AS9100D / EN9100: 2016 tiêu chuẩn cho các tổ chức thiết kế, phát triển hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hàng không, vũ trụ và quốc phòng bao gồm các bộ phận, linh kiện và lắp ráp.

AS9110C / EN9110: 2016 tiêu chuẩn cho các đơn vị sửa chữa và dựa trên AS9100 nhưng bổ sung các yêu cầu cụ thể quan trọng cho công tác bảo trì các máy bay thương mại, tư nhân và quân sự.

AS9120B / EN9100: 2016 tiêu chuẩn cho các nhà dự trữ và phân phối phụ tùng cho các đơn vị sản xuất cung cấp cho ngành hàng không vũ trụ.

AS6081 tiêu chuẩn này được tạo ra để đối ứng với việc gia tăng ngày càng đáng kể của các bộ phận điện tử giả mạo trong chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ, gây ra rủi ro đáng kể về hiệu suất, độ tin cậy và an toàn.

Lợi ích của chứng nhận hàng không vũ trụ as 9100

Công nhận toàn cầu với tư cách là nhà cung cấp uy tín

Chứng nhận được công nhận quốc tế và được chấp nhận trong toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp, thiết lập các tiêu chuẩn ngành cho các nhà cung ứng tìm nguồn cung ứng.

Truy cập vào OEM rộng lớn

Tất cả các công ty đã đăng ký theo tiêu chuẩn Hàng không vũ trụ được liệt kê trong cơ sở dữ liệu OASIS.

Cải thiện mối quan hệ giữa các bên liên quan

Cải thiện nhận thức của tổ chức của bạn với nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp.

Sự hài lòng của khách hàng

Cung cấp các sản phẩm luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng và một dịch vụ đáng tin cậy.

Khả năng giành được nhiều lợi ích kinh doanh

Thông số kỹ thuật mua sắm thường yêu cầu chứng nhận như một điều kiện để cung cấp, vì vậy chứng nhận mở ra cánh cửa.

Giảm chi phí hoạt động

Cải tiến liên tục các quy trình và hiệu quả hoạt động đồng nghĩa với việc tiết kiệm chi phí hoạt động.

Thông tin kinh doanh đã được chứng minh

Xác minh độc lập đối với một tiêu chuẩn công nghiệp được công nhận trên toàn cầu mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới.

Những thay đổi trong tiêu chuẩn as 9100:2016

Tiêu chuẩn as 9100: 2016 đã được phát hành, phiên bản cuối cùng của tiêu chuẩn AS 9100: 2016 hiện đã có. Nó phản ánh điều khoản 10 mới của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 mới.

Các lĩnh vực sau đây đã được sửa đổi, bổ sung:

An toàn sản phẩm.

Yếu tố con người.

Quản lý rủi ro.

Linh kiện giả, Quản lý dự án, Quản lý cấu hình.

Lập kế hoạch và thực hiện sản phẩm.

Hỗ trợ sau gửi hàng.

Phát triển Thiết kế.

Quản lý nhà cung cấp và thử nghiệm nguyên liệu.

Sổ tay quản lý chất lượng và đại diện lãnh đạo.

IAQG đã phát hành một bộ tài liệu hỗ trợ triển khai tham chiếu các thay đổi và cung cấp thêm chi tiết. Bao gồm các thay đổi bổ sung cho các tiêu chuẩn AS9120 và AS9110.

Bộ tiêu chuẩn AS có phù hợp với tổ chức hay không?

AS phù hợp với tổ chức của bạn nếu tổ chức muốn thiết lập quyền truy cập vào chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ toàn cầu và thể hiện cam kết của mình với các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong sản xuất và cung ứng hàng không vũ trụ.

Chúng tôi đã chứng nhận một loạt các nhà cung cấp và nhà sáng tạo trong lĩnh vực này.

Bối cảnh ngành luôn thay đổi. Những thay đổi này có tác động đến nhu cầu khách hàng của tổ chức và đòi hỏi sự phát triển của hệ thống quản lý của tổ chức. Yêu cầu bao gồm:

Thay đổi nhu cầu pháp lý.

Gia công toàn cầu.

Phát triển yêu cầu của khách hàng.

Thời hạn giao hàng ngắn hơn.

Các mối đe dọa toàn vẹn trong Chuỗi cung ứng.

Giảm các yêu cầu xuống mức thấp nhất của chuỗi cung ứng.

Những tiêu chuẩn này áp dụng cho ai?

Để đáp ứng khách hàng của mình, ngành hàng không vũ trụ phải liên tục cung cấp các sản phẩm an toàn và đáng tin cậy, đúng thời gian và với chi phí hợp lý, đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu của khách hàng và cơ quan quản lý.

Điều này phải được thực hiện trong khi tích hợp các sản phẩm có nguồn gốc từ các nhà cung cấp toàn cầu và giao hàng cho các khách hàng với yêu cầu chất lượng khác nhau.

Vì vậy, để đảm bảo tính nhất quán, bộ tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng hàng không vũ trụ này đã được phát triển.

Một số điều cần hiểu về AS9100

Có ba Tiêu chuẩn ASD, thường loại trừ lẫn nhau:

AS9100 – Thiết kế, Phát triển hoặc Sản xuất

AS9110 – Tổ chức bảo dưỡng máy bay

AS9120 – Nhà phân phối ASD của các thành phần như điện tử và phần cứng

as 9100

as 9100

AS9100 đề cập đến một số tiêu chuẩn hướng dẫn khác mà bạn nên hiểu. Các tiêu chuẩn bổ sung này không yêu cầu chứng nhận, chúng cung cấp hướng dẫn.

Không quan trọng quy mô tổ chức của bạn là bao nhiêu: 1 người hay 1 triệu người

Nó KHÔNG phải là tiêu chuẩn sản phẩm xác định chất lượng sản phẩm. AS9100 yêu cầu bạn kiểm soát các quy trình của mình để sản phẩm cuối cùng của bạn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Đây KHÔNG phải là Tiêu chuẩn cá nhân – một người không thể được chứng nhận AS9100. Họ có thể tham dự khóa học Đánh giá viên trưởng được Chứng nhận as 9100 và sau đó đăng ký để trở thành đánh giá viên của bên thứ ba.

Công ty đăng ký cấp Chứng chỉ AS9100 chứng minh rằng tổ chức của bạn đã được Đăng ký AS9100 (và ISO 9001) trong thời hạn ba năm. (Xem Ai có thể cấp chứng nhận).

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Rong Ba về hoạt động xin cấp chứng nhận as 9100.

Nếu bạn đọc còn vướng mắc bất cứ thông tin gì trong nội dung tư vấn trên hoặc cần chúng tôi hỗ trợ những thủ tục pháp lý khác xin vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba qua hotline để được tư vấn hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775